Lokalne vesti

Upravlјanje po svetskim standardima

Ogranak ima uspostavlјen i održavan sistem menadžmenta, u skladu sa zahtevima standarda.

Ogranak „TE–KO Kostolac“ uspešno je prošao kontrole sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008 i sistema upravlјanja energijom EnMS/ISO 50001 i dokazao da primenjuje najviše međunarodne standarde upravlјanja.

Deo vodeće svetske kompanije za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, kompanija „SGS Bugarska“, preporučila je, na osnovu nadzora 8. i 9. novembra, produženje sertifikata standarda ISO 9001:2008 za ogranak „TE -KO Kostolac“. Predmet sertifikacije bili su proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglјa, a provere su obuhvatile više lokacija u termoelektranama „Kostolac A“ i „Kostolac B“, kao i na površinskim kopovima „Drmno“ i „Ćirikovac“.

Utvrđeno je da nema neusaglašenosti i zaklјučeno da „TE–KO Kostolac“ ima uspostavlјen i održavan sistem menadžmenta, u skladu sa zahtevima standarda, kao i da pokazuje sposobnost sistema da postiže odgovarajuće zahteve za proizvode ili usluge u okviru područja primene, politike i cilјeva organizacije. Potvrđeno je i da je program interne provere u potpunosti primenjen i efektivan u održavanju i pobolјšanju sistema menadžmenta.

Prema oceni kontrolora, primetna je dobra praksa u procesu skladištenja, a date su i pojedine preporuke za unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta.

Interna provera sistema menadžmenta energijom (EnMS/ISO 50001) realizovana je u ogranku „TE–KO Kostolac“ u oktobru. Ovaj sistem menadžmenta u kostolačkom ogranku EPS-a je u početnoj fazi primene. Nalazi i predlozi mera osiguraće usredsređenost na klјučne aspekte sistema, koje je neophodno istrajno i dugoročno pobolјšavati. 

Tročlani kontrolni tim koji su činili Tijana Perić, predstavnik rukovodstva za integrisani sistem menadžmenta (IMS), Vladimir Stefanović, šef službe, i Milјana Filipović, vodeći inženjer za integrisani sistem menadžmenta, utvrdio je da je neophodno kontinuirano podizanje svesti svih zaposlenih o značaju sistema upravlјanja energijom za „TE-KO Kostolac“. Neophodno je razmotriti potrebe i mogućnosti za ugradnju mernih instrumenata, kojima će se beležiti sva važna praćenja, merenja korišćenja i potrošnje energije. Važno je i razmotriti strategiju postavlјanja manjeg broja dugoročnijih cilјeva sistema menadžmenta energijom sa detalјnijim akcionim planovima za njihovu realizaciju.

 

Unapređenje

 

Kontrola SGS je pokazala da je potrebno razmisliti o uspostavlјanju cilјeva kvaliteta u delu hemijske prerade vode (HPV), na osnovu praćenja trendova i relevantnih klјučnih pokazatelјa učinka. Preporuka je i da se preispita vremenski interval eksterne kalibracije merne opreme, kao i da se razmisli o objedinjavanju procedura za upravlјanje mernom opremom. Takođe je preporučeno da se unapredi metodologija planiranja i praćenja obuke zaposlenih s aspekta objedinjavanja planova i evidencije obuke na nivou ogranka „TE- KO Kostolac“.

Avatar

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend