Lokalne vesti

Vanredne prilike u PD „TE – KO Kostolac“

U očekivanju velikih snežnih padavina i mogućeg stvaranja snežnih nanosa u Privrednom društvu „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ uvedena je posebna organizacija rada, dežurstava i stalnog održavanja komunikacija neophodnih za opsluživanje proizvodnih energetskih i rudarskih postrojenja.

Naredbom direktora preduzeća formiran je tim na čijem čelu je Veselin Bulatović, direktor Direkcije za proizvodnju uglja, koji će sprovesti mere za obezbeđivanje nesmetanog rada svih proizvodnih kapaciteta rudarskih i elektroenergetskih.

Sneg koji pada od noćas i vetar koji stvara snežne nanose za sada ne stvaraju veće probleme zaposlenima na Kopovima i Termoelektranama „Kostolac“ jer su na terenu sve mobilne ekipe i osposobljavaju sve prilazne puteve, ne samo postrojenjima, već i ka selima koja su u okruženju.

U mobilne ekipe uključeni su zaposleni i mehanizacija Privrednog društva „Autotransport“ i Privrednog društva „Rekultivacija i ozelenjavanje zemljišta“, u kojima je uvedeno i dvadesetčetvoročasovno dežurstvo. Oni održavaju internu i eskternu putnu mrežu dužine od gotovo 100 kilometara.

Što se tiče proizvodnje, ona se za sada odvija bez većih problema mada su niske temperature otežale rad radnika na mašinama, tako da je mobilno stanje i na svim rudarskim mašinama i termoenergetskim postrojenjima uvedeno od srede i dalje na snazi dokle god ne prestanu vremenske neprilike.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend