Lokalne vesti

Vojni penzijski fond pripaja se „civilnom”

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika pripojiće se 1. januara 2012. godine Republičkom fondu PIO.

To znači da će „civilni" penzijski fond ubuduće voditi i poslove penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih lica.

Imajući u vidu negodovanje vojnih osiguranika na pomen pripajanja Fondu PIO, zbog bojazni da će im biti umanjena prava koja imaju kao penzioneri vojnog fonda, u Ministarstvu rada i socijalne politike objašnjavaju, da se konsolidacija vojnog fonda odnosi samo na deo koji se tiče – prava na penziju, dodatak za pomoć i negu, novčanu naknadu za telesno oštećenje, kao i pravo na naknadu pogrebnih troškova.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, nastaviće da obezbeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu vojnih osiguranika i korisnika penzije kao i druga prava. U okviru Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika obezbeđivala su se i druga prava kao što su naknada dela troškova za stanovanje korisnicima vojnih penzija bez stana o čemu je bilo mnogo polemike dok se zakon pripremao.

Pripajanje vojnog Fondu PIO praktično je nastavak penzijske reforme i pojedine odredbe Zakona o vojsci nastaviti će da važe do 31. decembra 2014. godine.

Zakonom su profesionalna vojna lica definisana kao zaposleni koji rade na poslovima gde se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvarivati pravo na penziju. Osiguranici kojima prestane zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja opštih uslova za starosnu penziju 65 godina (muškarac), 60 (žena) i najmanje 15 godina staža, 40 (muškarac), odnosno 38 (žena) i najmanje 58 godina života, 45 godina staža osiguranja, mogu ostvariti pravo na starosnu penziju po povoljnijim uslovima, ističu u Ministarstvu.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend