Lokalne vesti

Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih odlazi u istoriju

Ukida se zakon o ograničenju broja zaposlenih, ostaje kontrola broja činovnika u javnom sektoru.

Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih odlazi u istoriju posle punih pet godina, ali će se kod države i dalje zapošljavati – po starom. Kontrola novih radnika za stalno nastaviće da se vodi, ali po novom Zakonu o budžetskom sistemu. Radna kljižica u javnom sektoru moći će, kao i prethodnih pet godina, da se pečatira tek kada odobri Vladina komisija.

Kako stoji u obrazloženju nedavno usvojenog Zakona o budžetskom sistemu, produženo je važenje zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava do kraja 2020. godine, jer je navedena mera dala izuzetne rezultate u smanjenju rashoda za plate u celom javnom sektoru.

– To više nije zabrana, već kontrola zapošljavanja, jer želimo da budemo oprezni – objašnjavaju u Ministarstvu finansija. – Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru prestaje da važi krajem ove godine, a Vladina komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje će i dalje raditi. Trenutno analiziramo nekoliko različitih modela, kako bismo u budućnosti ovo pitanje rešili na najefikasniji način.

U javnom sektoru, s druge strane, dugo iščekuju labavija pravila zapošavanja. Godine kontrole, u pojedinim sektorima, izazvale su ozbiljne probleme i nedostatak kadrova.

– Više ministara je najavljivalo da će se ukinuti zabrana zapošljavanja, ali ona ostaje na snazi – objašnjava Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. – Neće se ni dalje moći bez odobrenja Komisije, kao ni do sada. Nama bi značilo da možemo, posle prirodnog odliva, da popunjavamo mesta predviđena kadrovskim planom. Njega sastavlja Ministarstvo zdravlja. U nekim ustanovama zaista ima manjka, a u nekima i dalje ima viška radnika.

Gradovi, opštine i lokalna preduzeća, takođe, sve teže uspevaju da popune upražnjene pozicije. Sa manjkom radnika kuburi i većina komunalnih firmi u Pirotu.

– Iz našeg ugla, vreme da se ukine zabrana je bilo još pre nekoliko godina – smatra Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. – Bili smo efikasna uprava, tako da ni na početku nismo imali višak ljudi. Sada smo se kadrovski potpuno iscrpli. Samo u upravi nedostaje najmanje 20 ljudi. Iz „Toplane“ je otišla polovina radnika. „Komunalcu“ nedostaje 50 radnika, a „Vodovodu“ sigurno 20 ljudi. Iskreno, ne znam kako uspevamo. Komisija sporadično odobrava zapošljavnje, ali to nije dovoljno. S druge strane, ne znači ništa ni da odobre, ako je ograničen iznos za plate i nemate odakle da ih isplatite. Ako želimo da zaposlimo mlade ljude i građanima obezbedimo bolje usluge, moramo da odobrimo zapošljavanje.

UGOVORI SAMO PRIVREMENI

POSLEDNjIH godina se oseća nedostatak ljudi u mnogim delovima javnog sektora – kaže Dragan Marjanović, sekretar Konfederacije slobodnih sindikata. – Tako je i pored toga što je Komisija davala saglasnost. Zapošljavaju se ljudi i preko agencija i po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Problem nastane po isteku ugovora. Oseća se nedostatak u svim javnim preduzećima. Bilo je prirodnog odliva, ali odlaze ljudi i na bolje poslove i u inostranstvo. Nedostaje medicinskih sestara, lekara, vozača.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend