Lokalne vesti

Završena nova linija bunara

Predviđeno je da se voda ispumpava sa šest pumpi većeg kapaciteta i sa istotoliko cevovoda u deo kličevačkog dunavca.

Realizacija infrastrukturnih projekata u pravcu napredovanja rudarskih mašinaprema zoni Hrastovače svrstavaju se u grupu prioritetnih poslova u rudarskom sektoru ogranka „TE-КO Кostolac”. Njihovom realizacijom obezbeđuju se predusloviza nesmetano napredovanje rudarskih radova i ostvarivanje proizvodnih ciljeva kopa „Drmno“.

U prvoj polovini oktobra puštena je u rad nova,16. linija za  dubinsko predodbodnjavanje ležišta kopa „Drmno“. U sklopu linije radi 61 bunar. Izgrađen je i cevovod duž bunara za odvod ispumpane vode van kontura kopa u dužini od oko petkilometara. Ukupan kapacitet objekta je oko 1.400 litara vode u sekundi. Кompletnalinija je povezana s dispečerskim centrom na kopu „Drmno“ odakle se radi daljinski monitoring kompletnog sistema za predodvodnjavanje. Radove na ovom objektu izvela je firma „Georad“.

Nedavno su završeni radovi i na 54 istražne bušotine za 17. i 18. liniju bunara, koje su u funkciji izrade projektne dokumentacije na osnovu koje će se bušitibunara i izraditi pomenute linije za dubinsko predodvodnjavanje – rekao je Mladen Vojnić, šef Službe za geološki i hidrogeološki nadzor. Očekujemo da krajem ove ili početkom naredne godine počnu radovi na izgradnji 17. linije bunara – kaže Vojnić.

Isušivanje kličevačkog dunavca i mreže melioracionih kanala ispred fronta napredovanja rudarske mehanizacije kopa „Drmno“, prema zoni Hrastovače, ozbiljanje i kompleksan posao. Posle svih priprema i montaže adekvatne opreme, krajem septembra počeli su radovi na isušivanju kanala koji će se izvoditi sukcesivno.

Vojnić kaže da se u ovoj fazi radi na objektu koji je najbliži kopu, gde će većpočetkom naredne godine rudarske mašine početi da otkopavaju ovaj prostor. – Prepočetka isušivanja prvih pet kilometara kanala on  je  pregrađen na četiri mesta –objašnjava Vojnić.

Predviđeno je da se voda ispumpava sa šest pumpi većeg kapaciteta i sa isto toliko cevovoda u deo kličevačkog  dunavca,  koji vodi prema pumpnim stanicama Zavojska i Rečica, a odatle u Dunav.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend