Društvo Lokalne vesti Naše pare

Zgrada LPA: Treći pokušaj

Ponovo je, po treći put raspisana javna nabavka za rekonstrukciju zgrade Lokalne poreske administracije (LPA) u Požarevcu. U prethodna dva navrata nabavka je obustavljena jer izvođači nisu ispunjavali tražene uslove. S druge strane, menjali su se i kriterijumi, što je slučaj i u novom postupku. Procenjeno je da bi radovi trebalo da koštaju do 11 miliona dinara.

Karakteristično za novu nabavku je što su promenjeni uslovi u pogledu poslovnog kapaciteta.

Ranije je zahtevano da  ponuđači u poslednjih 5 godina imaju najmanje 2 okončana posla na restauraciji, kozervaciji i konsolidaciji različitih prirodnih i veštačkih kamenih struktura  i površina na spomenicima kulture, u iznosu od minimum 10 miliona dinara, bez poreza.

Ovaj uslov ponuđači u prethodnom postupku nisu uspeli da ispune, a na osnovu dokaza koje su dostavili. Sada je iznos ovih radova sa 10 miliona, smanjen na svega 3 miliona dinara.

Podsetimo i da je u prvom pokušaju da se izabere izvođač radova postojao nesvakidašnji uslov koji je od ponuđača zahtevao da poseduju dostavno vozilo nosivosti 3 tone, bez odstupanja. Javna nabavka je upravo zbog toga pala u prvom navratu,  pa je i taj uslov kasnije promenjen, odnosno izbrisan.

Zgrada LPA nalazi se između zgrade Višeg suda i novog objekta Prekršajnog suda u bloku Porečka.

Da bi zgrada povratila autentičan izgled neophodno je da se sruše naknadno dograđeni delovi objekta na istočnoj strani i tri garaže. Na zgradi bi trebalo da izvrši zamena krova, sanira fasada, zameni kompletna spoljašnja stolarija, kao i krovna i fasadna limarija.

Ovaj objekat predstavlja kulturno dobro kao graditeljsko nasleđe i kao takav uživa mere zaštite.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend