Srbija

Galenika nakon privatizacije – gubitak u poslovanju, smanjena proizvodnja, novi otpis dugova

U prvoj godini poslovanja sa novim vlasnikom, Galenika je ostvarila gubitak od 10,3 miliona evra, što je najlošiji poslovni rezultat kompanije za poslednjih pet godina.

Galenika je prodata u novembru 2017 godine za 16 miliona evra. Iako je javnosti predstavljeno da je kupac poznata farmaceutska kuća iz Brazila EMS, ova kompanija je formalno vlasnik samo 27% Galenike. Prema istraživanju Insajdera, objavljenom u serijalu “Rasprodaja pod zavetom ćutanja” iza zvaničnog kupca, firme Elijus, stoji mreža od 13 uvezanih kompanija iz Brazila, Italije i Luksembruga.

Uprkos najavama predstavnika vlasti da Galeniku nakon privatizacije očekuje oporavak i razvoj, podaci o poslovanju pokazuju da je u prvoj godini nakon prodaje fabrika lekova poslovala sa gubitkom i smanjenom proizvodnjom.

Prema poslednjem finansijskom izveštaju Galenike, prihodi od prodaje smanjeni su tokom prethodne godine za oko 8,4 miliona evra u odnosu na 2017. U izveštaju se konstatuje da je “proizvodnja radila u manjem obimu” a kao glavni razlog za smanjenje prihoda navodi se to da su veletrgovci raspolagali sa velikim zalihama zbog čega je Galenika bila prinuđena da prodaje robu sa “visokim procentima popusta”.

Galenika je prodata kao prezaduženo preduzeće, iako je država ovom preduzeću neposredno pre privatizacije i nakon prodaje orpostila dugove. 

Osim konverzije državnog duga od 118 miliona evra pre prodaje, novom vlasniku je tokom 2017 otpisano 71,5 miliona evra dugovanja prema državnim poveriocima. Najnoviji podaci pokazuju da se sa otpisom dugova nastavilo i tokom prethodne godine, pa je 2018. država sada privatnoj Galenici oprostila dodatnih 11,8 miliona evra. Reč je o dugovanjima prema Upravi za javni dug,poreskoj upravi i lokalnim administracijama. 

Korigovana vrednost imovine

Zanimljivo je da je osim smanjenja prihoda od prodaje, pod novim rukovostvom Galenike došlo i do značajnog smanjenja procenjene vrednosti imovine fabrike lekova. U finansijskom izveštaju za 2018. se navodi da je poslednjeg dana te godine revizorska kuća „Ernst & Young “ uradila procenu vrednosti po kojoj je vrednost zemljišta, nekretnina, opreme Galenike sa dotadašnjih 108 miliona evra smanjena na 67 miliona evra.

Ovakva procena se značajno razlikuje i od procene revizorske kuće Dilojt koja je urađena neposredno pre privatizacije a po kojoj je vrednost imovine Galenike iznosila 102 miliona evra.

Istraživanje Insajdera je pokazalo da je i sam Dilojt izvršio brojne korekcije u odnosu na raniju knjigovodstvenu vrednost onoga što poseduje Galenika. 

Galenika ima preko 50 objekata, koristi preko 40 hektara gradskog građevinskog zemljišta u Zemunu gde se i nalazi osnovna imovina kompanije.

Iako je Dilojt procenio da zemljište vredi 14 miliona evra prema podacima Poreske uprave tržišna vrednost tog zemljišta je preko 30 miliona evra. Takođe Dilojt je procenio da svi objekti Galenike vrede 31 milion evra iako Galenika ima četiri fabrike od kojih je najnovija otvorena 2010, a plaćena je više od 50 miliona evra.

Na osnovu čega su ove, već smanjene vrednosti imovine Galenike, dodatno umanjene pitanje je koje smo poslali rukovodstvu kompanije Galenika. U odgovoru nema objašnjenja na osnovu čega je umanjena vrednost. Navode da računovodstveni standardi nalažu da se procena vrednosti radi na svake tri, odnosno na svakih pet godina. Ne pominju procenu vrednosti koju je radila revizorska kuća Dilojt sa stanjem na dan 31.12.2016.

“Prethodnu procenu, koja je bila osnov za iskazivanje knjigovodstvene vrednosti osnovnih sredstava ranijih godina, uradilo je privredno društvo za projektovanje i  konsalting „ProEM“na dan 31.12.2013. godine. Imajući u vidu da je krajem 2018 godine isticao Zakonom predviđen rok u kom je Galenika a.d. morala da uradi ponovnu procenu svojih osnovnih sredstava i da ih u finansijskim izveštajima iskaže po fer vrednosti, mi smo na prethodno opisani način svoju zakonsku obavezu i ispunili”, navodi se u odgovoru Galenike Insajderu.

 Smanjenje broja zaposlenih ispod ugovorenih 900

 Uprkos obećanjima predstavnika vlasti da će priavtizacijom Galenike biti povećan broj zaposlenih, podaci iz finansijskog izveštaja pokazuju da je novi vlasnik tokom 2018 smanjio broj zaposlenih sa 1367 na 877 radnika. To manji broj od propisanog kupoprodajnim ugovorom, prema kojem je kupac morao da zadrži najmanje 900 u periodu od dve godine od potpisivanja ugovora, odnosno do novembra ove godine. 

Komisija Ministarstva privrede za kontrolu ispunjavanja obaveza iz kupoprodajnog ugovora je u decembru 2018. konstatovala da se odlaže odlučivanje o tome da li je kupac ispunio obaveze o minimalnom broju zaposlenih dok o tome mišljenje ne dostavi Ministarstvo rada.

Prema ugovoru novi vlasnik Galenike ima obavezu da zadrži delatnost odnosno proizvodnju lekova do novembra 2019.godine, posle toga nema vise nikakvu obavezu ni prema radnicima ni prema državi.

Iz Galenike tvrde da to nije kršenje kupoprodajnog Ugovora, koji,kako navode, u potpunosti poštuju. 

„Broj zaposlenih je smanjen u skladu sa adekvatnim odredbama iz tog ugovora, a prema uslovima koji su njime propisani, konkretno – prestanak radnog odnosa zaposlenih nije usledio zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru kompanije. Određeni broj zaposlenih je dobrovoljno napustio kompaniju, neki su otišli u penziju a tokom prethodnih godinu dana bilo je više talasa zapošljavanja usled poslovnog razvoja. U toku je i proces selekcije za planirano zapošljavanje 20 novih kolega sa visokom stručnom spremom“, navodi se u pisanom odgovoru Galenike.

Inače, ministar privrede Goran Knežević je neposredno pre potpisivanja ugovora rekao da očekuje da će kupac Galenike vrlo brzo proširiti proizvodnji i zaposliti više od dve hiljade ljudi.

Firma Subotića na istoj adresi kao i kupac Galenike 

Prema istraživanju Insajdera, paralelano sa privatizacijom Galenike odvijale su se brojne poslovne aktivnosti između predstavnika kupca Galenike i srpskog biznismena Stanka Subotica Caneta. Subotić ima firmu na istoj adresi u Luksemburgu, isti ljudi su direktori i u Subotićevoj firmi i u firmama koje su vlasnici Galenike.

Zanimljivo je i to što je godinu dana nakon privatizacije Galenike, Vlada Srbije postala vlasnik aviona koji je prethodno bio u vlasništvu jednog od kupaca Galenike, kompanije EMS iz Brazila. Ugovor o nabavci tog aviona je tajna.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend