Srbija

Oceniti ustavnost pravosudnih zakona

Društvo sudija Srbije predložilo je Ustavnom sudu da nastavi sa postupanjem po žalbama neizabranih sudija, kao i da pokrene postupak za ocenu ustavnosti nedavno usvojenih izmena pravosudnih zakona.

"Nadležnost Ustavnog suda, zasnovana po pravnim lekovima propisanim Ustavom, ne može se promeniti zakonom, koji je akt niže pravne snage od Ustava i koji mora da bude u saglasnosti sa Ustavom", navodi se u predlogu Društva sudija Ustavnom sudu upućenom povodom izmena pravosudnih zakona.

Skupština Srbije usvojila je krajam decembra 2010. izmene Zakona o sudijama koje utvrdjuju da Visoki savet sudstva preuzima od Ustavnog suda predmete u postupcima po žalbama neizabranih sudija i da će ustavne žalbe neizabranih sudija biti tretirane kao prigovor upućen V S S.

Društvo sudija ističe da bi Ustavni sud, ako bi dostavio već izjavljene žalbe nereizabranih sudija Visokom savetu sudstva, prekršio Ustav u pogledu načela o vladavini prava, prava na pravično sudjenje, prava na jednaku pravnu zaštitu i na pravno sredstvo.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend