Srbija

REM usvojio Predlog novog pravilnika

Savet Regulatornog tela za elektronske medije usvojio je konačan tekst Predloga pravilnika o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom predizborne kampanje sa Obrazloženjem.

Ovaj pravilnik za razliku od prethodnog odnosi samo na javne servise, odnosno kako je navedeno na RTS i RT Vojvodine. Za komercijalne televizije neće biti pravila, već samo preporuke koje bi, kako javljaju mediji, trebalo da budu donete krajem sledeće nedelje.

Prema Pravilniku na RTS i RTV predizborni program će morati da bude jasno odvojen od ostatka programa zvukom i slikom (najavna i odjavna špica) i jasno označen tekstualnim obaveštenjem (npr. predizborni program, predsednički izbori, politički marketing, izborni marketing, političke reklame i sl.), tokom celog trajanja programa.

Ovaj program se ne sme emitovati u toku i najmanje deset minuta pre ili nakon emitovanja dečje emisije, odnosno emisije namenjene maloletnicima. Političke oglasne poruke ne mogu biti emitovane zajedno, odnosno u istom bloku sa oglasnim porukama koje nemaju političku prirodu.

Predizborni program ne sme se emitovati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta, stoji u Pravilniku.

Prema navodima iz pravilnika RTS i RTV je zabranjeno prikriveno emitovanje predizbornog programa u vidu informativnog ili druge vrste programa.

Javni medijski servis može u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnosi na predizbornu kampanju, obaveštavati o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera, poštujući pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike. Pritom, javni servis je dužan da vodi računa da izveštavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista, kandidate sa izbornih lista ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove.

Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuje funkcioner ili istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat. Ova zabrana se, kako je navedeno, ne odnosi na sadržaje koji su proizvedeni najmanje četiri godine pre nego što su izbori raspisani.

Funkcioner ili istaknuti predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat ne sme se tokom predizborne kampanje pojaviti u programu javnog medijskog  servisa kao voditelj, spiker, prezenter, reporter, novinar ili u drugom sličnom svojstvu, bez obzira na prirodu programskog sadržaja.

„Javni medijski servis je dužan da prilikom informisanja o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata obezbedi njihovu zastupljenost u programu bez diskriminacije, imajući u vidu značaj političkih stranaka i kandidata, odnosno značaj događaja u kojima oni učestvuju“, navodi se u pravilniku.

Javni medijski servis je, kako se navodi, dužan da u svom programu ravnomerno i bez diskriminacije, pod istim programskim i tehničkim uslovima, predstavi sve izborne liste i kandidate

Javni medijski servis dužan je da emituje političke oglasne poruke svih zainteresovanih podnosilaca izbornih lista i kandidata pod jednakim programskim, tehničkim i finansijskim uslovima.

Početkom prošle godine Savet REM-a ukinuo je Pravilnik o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, koji se odnosio na sve. Tadašnji član Saveta REM-a Goran Peković za Insajder je tada rekao da je to učinjeno zbog „procesa digitalizacije i primedbi koje je imalo Ministarstvo kulture i informisanja“, ne precizirajući konkretno o kojim primedbama se radi.


Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend