Srbija

Stari vlasnici hoće imovinu, a ne obveznice

Poslednjeg dana maja država je isplatila i poslednju seriju obveznica stare štednje. Državi, ipak predstoji da reguliše još jedan dug prema građanima – povratak imovine starim vlasnicima, takođe obveznicama.

No, oni koji čekaju da im se vrati oduzeta imovina, ne žele takvo obeštećenje.

Vraćanje oduzete imovine starim vlasnicima, kako je predviđeno zakonom, delom treba da se isplati i u novcu, izdavanjem državnih obveznica. Rok za početak isplate je više puta pomeran. Trenutno, čeka se kraj 2018.

U Mreži za restituciju nadaju se da će ove odredbe da se promene. Oni su protiv obeštećenja na ovaj način. Obveznice su, kažu skupe za državu, a ne žele ih ni stari vlasnici.

„Novac ljude i neinteresuje. Ono što ih interesuje je da dođu do imovine ili do određene imovine koja predstavlja satisfakciju, a koja može da predstavlja i novac tako što će se pretvoriti u novac. Zakonom o ozakonjenju, zakonom o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište, državno zemljište, gradsko građevinsko zemljište se daje na poklon onima koji su uzurpatori“, kaže Mile Antić.

Isplata obveznica za restituciju, kako je predloženo, trajala bi 12 godina, a koštala bi dve milijarde evra. U Ministarstvu finansija kažu da izdavanje državnih obveznica za restituciju neće uticati na promenu trenda kretanja učešća javnog duga u bruto domaćem prozivodu, za koje se očekuje da u narednom periodu opada.

„Iznos godišnje rate po osnovu duga za restituciju biće znatno manji od iznosa koji je Republika Srbija u proteklih pet godina izdavala za regulisanje obaveza po osnovu stare devizno štednje, te će time biti manje i opterećenje na budžet RS i neće biti potreba za dodatnim merama štednje“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izdavanje obveznica i nominalno povećanje javnog duga je bespotrebno i besmisleno, smatra Mile Antić: „Niko ne bi mogao da dobije obeštećenje dok se ne utvrdi koeficijent, a koeficijent se može utvrditi tek kad se poslednji predmet restitucije u naturi okonča. A to neće biti najmanje još desetak godina“.

Tako, na primer, odluka o vraćanju starom vlasniku Hotela Beograd doneta je 2012, ali slučaj i dalje nije okončan jer upravni spor traje godinama. Naslednici oduzete imovine ne računaju da će njihovi slučajevi kraće trajati

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend