Impressum

Veb portal Boom93 – www.boom93.com

Izdavač: Privredno društvo Boom93 d.o.o.

Adresa: Sinđelićeva 24, Požarevac, Srbija

Mejl: office@boom93.com

Upisan u Registar javnih glasila Republike Srbije

Registarski broj: IN000260

Direktor, glavni i odgovorni urednik

Milorad Tadić

Redakcija

Sanja Lisac
Marko Veljković
Neda Stojićević
Radoslav Momirović
Jana Jacić
Marko Tadić

Marketing

Valentina Milošević
012 531155

Boom93 je jedan od osnivača ANEM-a.

Boom93 priznaje nadležnost Saveta za štampu.