Društvo

Da li će grad konačno dobiti javni prevoz?

Pixabay/Ilustracija
Saga oko javne nabavke o javnom gradskom prevoz izgleda da se  dalje nastavlja. Pošto je na drugu objavljenu javnu nabavku podnet zahtev o zaštiti prava od stane nekog ponuđača.

Ova javna nabavka je trebalo da bude završena 5. marta, ali po svemu sudeći taj rok će biti pomeren pošto je 2. marta u 14 časova podnet zahtev o zaštiti prava. Kako se navodi na Portalu javnih nabavki dok se ovaj zahtev ne razreši javna nabavka je suspedovana do daljeg. 

Grad Požarevac skoro godinu dana pokušava da poveri gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada privatnom partneru po modelu javno-privatnog partnerstva.  

Podsetimo da je prva javna nabavka raspisana u junu prošle godine i tada je gradska uprava Grada Požarevca za poveravanje usluga javnog prevoza na teritoriji Grada ugovor dodelila grupi ponuđača „Duga“ iz Petlovače i „Continental Turs“ iz Kule. 

Međutim ova javna nabavka i odluka je poništena nakon što je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki  donela rešenje kojim se u celini poništava postupak javne nabavke. 

Tada su se ključni problemi sa javnom nabavkom ogledali u čitavom nizu nepravilnosti u sprovođenju ovog postupka koje je konstatovala komisija. Komisija je utvrdila da je konkretna javna nabavka pokrenuta, iako nije bila predviđena u godišnjem planu javnih nabavki, kao i da je za nabavke veće od milijardu dinara, naručilac imao obavezu da imenuje građanskog nadzornika. 

Pokretanje javne nabavke koja nije bila predviđena u godišnjem planu javnih nabavki, prema nalazu komisije, predstavlja nedozvoljeno postupanje prema odredbama Zakona o javnim nabavkama. Takođe, nije postojala bilo kakva hitnost ili izuzetnost slučaja da se ova obaveza izuzme. 

Zbog ovog isključivog zakonskog uslova, republička komisija je utvrdila da je poništenje predmetnog postupka javne nabavke u celini predstavlja jedini način da se otklone utvrđene povrede zakonskih normi. 

Grad Požarevac je ušao u posao uređenja gradskog prevoza nakon usvajanja projekta o javnom gradskom i prigradskom prevozu. Prema projektu trebalo bi da se izabere privatni partner kome bi bio poveren javni prevoz na gradskim i prigradskim linijama u narednih 15 godina. U budućnosti ne bi trebalo da bude konduktera, trase linija i polasci bi bili prilagođena potrebama putnika, a na ulicama bi bili autobusi  koji manje zagađuju životnu sredinu. 

Planirana sredstva za ovu javnu nabavku su u iznosu od 2.800.909.065 dinara. 

Avatar

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend