Društvo

Izabrane nove sudije u okrugu, jedan nije prošao glasanje u Narodnoj skupštini

ilustracija/pixabay
Narodna skupština Srbije na novoj sednici odlučivala je o novim sudijama koji će biti prvi put izabrani na sudijsku funkciju.

Ovog puta sa teritorije okruga izabrane se sudije Osnovnog suda u Velikom Gradištu. Narodni poslanici su za nove sudije izabraili Anu Čukanović sudijskog pomoćnika i Valentinu Đalović prvobranilačkog pomoćnika. Srđana Perića tržištnog inspektora, koji je bio predložen od Visokog saveta sudstva za novog sudiju Osnovnog suda Velikom Gradištu, Narodna skupština nije izabrala za novog sudiju.

Takođe narodni poslanici odlučivaće i o sudijama Prekršajnih sudova u Srbiji. Visoki savet sudsva je za poziciju sudije u Prekršajnom sudu u Požarevcu predložio Stanku Živković savetnik u Poreskoj upravi u Požarevcu. Ona je izabrana većinom glasova poslanika Narodne skupštine.

Ko su izabrane sudije?

Stanka Živković je rođena 12. januara 1969. godine u mestu Jelakci u opštini Aleksandrovac. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 27. juna 1995. godine. Pravosudni ispit je položila 18. septembra 1998. godine. Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Požarevcu, u periodu od marta 1996. do oktobra 1998. godine, najpre kao sudijski pripravnik –volonter, a zatim i sudijski pripravnik.

Prema mišljenju pomoćnika direktora Poreske uprave Ministarstva finansija, Stanka Živković je stručna, osposobljena i dostojna za obavljanje sudijske funkcije u Prekršajnom sudu u Požarevcu. Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, kandidat Stanka Živković je položila ispit za prekršajne sudove i ostvarila ocenu pet.

Ana Čukanović je rođena 26. avgusta 1986. godine u Požarevcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 23. oktobra 2009. godine. Pravosudni ispit je položila 30. aprila 2014. godine. Pripravnički staž obavila je u Osnovnoj školi ,,Veljko Dugošević“ u periodu od januara 2010. godine do januara 2011. godine, u Osnovnoj školi ,, Vuk Karadžić“ u periodu od februara 2011. godine do marta 2012. godine i u Osnovnoj školi u Velikom Gradištu u periodu od marta 2012. godine do decembra 2013. godine, obavljajući poslove sekretara škole.

Nakon položenog pravosudnog ispita radni odnos na radnom mestu sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu zasnovala je 15. maja 2014. godine, obavljajući poslove izrade nacrta odluka u krivičnom i vanparničnom odeljenju i poslove sudske uprave.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 18. i 23. marta 2021. godine, doneo je odluku  da  Narodnoj  skupštini  Republike Srbije  predloži  izbor Ane  Čukanović,sudijskog pomoćnika u Velikom Gradištu, za sudiju Osnovnog suda u Velikom Gradištu.

Valentina Đalović je rođena 23. novembra 1980. godine u Požarevcu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 24. juna 2005. godine. Pravosudni ispit je položila 23. aprila 2008. godine. Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Velikom Gradištu u periodu od 3. oktobra 2005. godine do 2. oktobra 2008. godine, gde je nakon položenog pravosudnog ispita nastavila da radi do 23. decembra 2009. godine.

U periodu od 24. decembra 2009. godine  do  19.  decembra  2013.  godine,  obavljala  je  poslove  sudijskog  pomoćnika  u Osnovnom sudu u Požarevcu. Nakon toga od 20. decembra 2013. godine do 22. januara 2018. godine obavljala je poslove sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu radeći na izradi nacrta parničnih i krivičnih odluka i poslovima sudske uprave i poslovima portparola suda.

Radni odnos na radnom mestu pravobranilačkog pomoćnika u Državnom pravobranilaštvu Beograda zasnovala je 23. januara 2018. godine, gde obavlja poslove zaštite imovinskih interesa Republike Srbije, poslove zastupanja, izrade akata i poslove vođenja predmeta.

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 18. i 23.marta 2021. godine, doneo je odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije predloži izbor Valentine Đalović,pravobranilačkog  pomoćnika  u  Državnom  pravobranilaštvu  Beograda, za  sudiju Osnovnog suda u Velikom Gradištu.

Skupština ranije izabrala sudije Osnovnog suda u Požarevcu

Za nove sudije Osnvnog suda u Požarevcu Narodna skupština je ranije izabrala: Roberta Jovanovića, Sanju Kukolj, Marjana Ranđelovića i Ankicu Hinić. Narodna skupština nije izabrala za sudiju Mirjanu Lukić.

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend