Društvo

„Jasno i glasno“: Neće biti spalionice

Pokret “Jasno i glasno” u Požarevcu tvrdi da u gradu neće biti izgrađena spalionica opasnog otpada, već da se umesto toga namerava izgradnja komercijalnog objekta za prodaju solarnih panela. Ovo udruženje je to saopštilo pozivajući se na oglas o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta u lokalnom štampanom nedeljniku koji je objavilo Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca

U “Jasno i glasno” kažu da ovo smatraju velikom pobedom i podsećaju da spalionica opasnog otpada nije dobrodošla u Požarevcu, a u vezi čega se veći broj građana prošle godine izjasnio svojim potpisom.

Udruženje u saopštenju navodi  da nastavlja sa aktivnostima po ovom pitanju.

“Naime, prema odgovoru koji smo primili iz RGZ RS, proizilazi sledeće:
-da se katastarska parcela broj 19331 KO Požarevac na kojoj je planirana gradnja nalazi  u komasiranom području KO Požarevac i upisana je u listu nepokretnosti privremeni broj 2602 deo KO Požarevac – komasacija „Polje“, kao svojina „Elias Eko“ doo Beograd.
– baza podataka deo KO Požarevac – komasacija „Polje“ je posebno izdvojena baza iz razloga što još uvek nije potvrđen operat katastra nepokretnosti i upisani podaci u svim privremenim listovima nepokretnosti nisu utvrđeni kao konačni.
– da se isprave o prenosu svojine odnose na Sašu Filipovića kao prethodnog imaoca prava/vlasnika.

 RGZ nije dostavio kupoprodajni ugovor, pozivajući se na obavezu da za to da saglasnost pravni prethodnik. Međutim, imajući u vidu da postoji sumnja da je ovde postojao konflikt interesa i imajući u vidu da je reč o ličnosti, događaju i pojavi od interesa za javnost (prema slovu zakona), imajući u vidu da je prethodni vlasnik član Privrednog saveta Grada Požarevca,  nastavićemo da legalnim sredstvima utičemo i ishodujemo ovaj i sve druge dokumente koji bi dokazali eventualne sporne akte, radnje i zloupotrebe javnih organa.”

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

%d bloggers like this:
Send this to a friend