Društvo

Jasno i glasno: Zaključenje štetnog ugovora JKP Vodovod i kanalizacija o zakupu poslovnog prostora

Pokret „Jasno i glasno“ iz Požarevca saopštio je da smatra štetnim uslove pod kojima je javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ na 10 godina uzelo u zakup poslovni prostor u ulici Voje Dulića Požarevcu.

Ovaj pokret je saopštio da nisu jasni razlozi zbog  kojih se Vodovod odlučio da uđe u zakup

umesto da nabavi nekretninu u svojinu, „što bi povećalo imovinu preduzeća na aktivnoj strani bilansa,dok je na ovaj način odabralo da se na desetogodišnji rok obaveže na plaćanje zakupa i tako mogućeugrozi održivo poslovanje preduzeća“.

U JIG smatraju da je ugovor štetan, da podleže pravilima raskida zbog prekomernog oštećenja, o čemu će obavestiti pravobranilaštvo.

Na osnovu odgovora i dokumentacije koja im je po zahtevu dostavljena iz Vodovoda, JIG ukazuje da je Vodovod dobio dve ponude za zakup i da je izabrao više nego dvostruko skuplju i da će za poslovni prostor u narednih 10 godina morati da plati blizu 150 miliona dinara, bez uračunatog PDV-a.

„Kriterijum za izbor bio je najniža ponuđena cena, što nije sprečilo preduzeće da prema mišljenju imenovane komisije izabere ponudu koja je više od dva puta nepovoljnija. Obrazloženje ovakvog izbora ticalo se okolnosti da je povoljnija ponuda neodgovarajuća, to jest, ne ispunjava uslove prema konkursnoj dokumentaciji u pogledu nedostajućeg sistema protivpožarne zaštite, alarmnog sistema, dideo nadzora i drugo.“

Takođe, u saopštenju piše da je javno komunalno preduzeće je odbilo da pruži podatak o zakupodavcu prostora tvrdeći da to zahtevaju propisi o zaštiti podataka o ličnosti.

„Ipak, to ga nije sprečilo da oda podatke drugog ponuđača, koji je takođe fizičko lice iako posluje kao preduzetnik. U zakonskom roku dobili smo odgovor iz koga proizilazi: da su o roku pristigle dve ponude: jedna od NN lica i druga od SZR Gorionik Milutinović Jovica PR.“

U saopštenju se navodi i da se nakon uvida u javno dostupne podatke iz katastra nepokretnosti postavlja pitanje čiji se podaci štite.

„Uvidom u javno dostupnu knjigu katastra, utvrdili smo sledeće: da je reč o parceli KP br 1131/1, ulica Voje Dulića 4, da su kao imaoci prava svojine na objektu upisani: Grad Požarevac, Nikolić (Dragomir) Marko i PD “Centar –Promet” DOO. Budući da ugovor glasi na jedno i to NN lice, čiji se podaci štite, a upisana je susvojina, otvara se niz pitanja: da li NN lice ima saglasnost ostalih suvlasnika, da li je na ovaj način oštećen Grad Požarevac kao imalac dela prava, te da li postoji sukob interesa budući da je Marko Nikolić javni izvršitelj i, kao takav, imalac javnih ovlašćenja.“

JIG navodi da će o svemu navedenom biti obavešteni nadležni organi i pokrenuti odgovarajući postupci. Takođe, se navodi i da javna preduzeća za osnovni cilj poslovanja imaju delatnost od opšteg interesa, u ovom slučaju obezbeđenje čiste i pijaće vode propisanog kvaliteta i da pretežna ulaganja moraju biti u kvalitet ove mreže, a ne u luksuzne i precenjene objekte.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend