Društvo

Ko izrađuje projekat za industrijsku zonu u Požarevcu?

Foto:Boom93/Arhivska fotografija
Gradska uprava Požarevac dodelila je ugovor za izradu novog Plana detaljne regulacije u novoformiranoj industrijskoj zoni koja se nalazi na prostoru nekadašnje šećerane.

Ugovor je dodeljen grupi ponuđača koju čine: Juginus Beograd, Plan urban Niška banja i Geodetska radnja Geometar Đurđanović iz Niša. Njihova ponuda od 3 067 000 dinara bez PDV-a je prihvaćena kao najpovoljnija. Podsetimo da je procenjena vrednost nabavke bila 5 200 000 dinara.

Kako se navodilo u nabavci planski osnov za izradu plana je Plan detaljne regulacije Požarevac 2 i Gradski urbanistički plan. Novi plan detaljne regulacije je obuhvatio parcele na ukupno 78 hektara i koji se u ovom trenutku nalaze van obuhvata sadašnjeg Plana.

Koji pogoni postoje u novoforimranoj industrijskoj zoni

Preduzeće Market Paket iz Požarevca je u nekadašnjoj šećerani zakupilo i rekonstruisalo halu koja se prostire na 11.000 kvadrata. Plan ovog preduzeća je da u tu halu preseli preseli celokupnu proizvodnju. Market Parket je kompanija koja je usko specijalizovana za prodaju laminatnih podova i pratećeg materijala.

Takođe kompanija Ecolux Recycling SEE je od Grada Požarevca zakupila oko 15 000 kvadrata poslovnog prostora. Reč je o kinesko-belgijskoj kompaniji koja se bavi reciklažom plastike.

Kako je Grad naveo u konkursnoj dokumentaciji cilj izrade Plana je aktiviranje novih prostornih kapaciteta za radne sadržaje utvrđivanjem pravila uređenja i pravila građenja za nove proizvodne  i poslovne kapacitete, kao i stvaranje planskog osnova za izgradnju na ovom području. Dodaje se da bi se ovaj plan mogao realizovati nephodno je da se razgraniče površine javne namere od površina ostalih namena uz korigovanje uličnih koridora i formiranje novih.

Koje je zemljište grad kupio na prostoru nekadašnje šećerane?

Grad Pozarevac je u novembru 2015. godine kupio zemljiste i objekte šećerane. Kupljeno je 11 od 12 parcela koje su bile ponudjene na prodaji u Agenciji za privatizaciju, po ceni od 301 milion dinara. Rec je o nesto manje od 22 hektara zemlje kojoj pripadaju i objekti Šećerane. Pocetna cena na prodaji izosila je oko 1,5 milijardi dinara, a depozit za učešće oko 292 miliona dinara.

Tadašnji predsednik Skupštine grada Bane Spasović je rekao da to pokazuje da je grad po izuzetno povoljnim uslovima pribavio u svoje vlasnistvo zemljište i objekte na kojima bi u narednom periodu mogla da se pokrene privredna aktivnost.

Nova kupovina zemljišta usledila je ove godine kada je Grad Požarevac kupio je nekretnine Fabrike šećera u stečaju iz tog grada za 69 miliona dinara. Predmet prodaje bile su parcele građevinskog zemljišta ukupne površine preko 30 ha. Imovina požarevačke Fabrike šećera u stečaju, procenjena na ukupno 136 miliona dinara, ponuđena je na prodaju u pet celina. Imovinske celine  čine parcele građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, a procenjene vrednosti su im od 9,6 do 47,3 miliona dinara.

Grad u „Šećerani“ formirao i Slobodnu zonu

Skupština grada Požarevca je na poslednjoj sednici usvojila odluku o proširenju slobodne zone Smederevo i na grad Požarevac.

Skupština je ovakvu odluku usvojila nakon inicijative kompanije PKC Wiring Systems doo koja ima svoje proizvodne pogone u Smederevu. Kako se navodi u inicijativi poslatoj gradu ova kompanija planira kupovinu zemljšta i zakup hale  u industrijskoj zoni koja je se nalazi na porstoru nekadašnje šećerane.

Kako je nagalšeno u inicijativi osnovi uslov  i zahtev otvaranja proizvodnih kapaciteta u gradu bio je da ova kompanija posluje u slobodnoj zoni. U usvojenoj odluci se navodi da je ova kompanija zainteresovana za kupovinu 6 parcela između pomenute hale koje bi iznajmili.

Skupština grada je usvojila odluku o osnivanju slobodne zone i odredila, pored parcela za koje je zainteresovana kompanija PKC, da slobodnu zonu u Požarevcu čine ukupno parcele na oko 38 hektara na prostoru nekadašnje fabrike šećera.

Avatar

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend