Društvo

Drugi upisni rok u toku na Visoku tehničku školu Požarevac

U toku je Konkurs za drugi upisni rok na  Visoku tehničku  školu strukovnih studija Požarevac odnosno  Akademiju tehničkih  strukovnih studija Požarevac, a na ovoj školi ostao je jedan broj slobodnih mesta na svim smerovima za finansiranje iz budžeta ali i za samofinanansirajuće studente.
Visoka tehnička škola
Boom93/ Visoka Tehnička škola Požarevac

 

Reformom visokog školstva  došlo je ukrupnjavanja visokoškolskih  ustanova. Nekadašnja Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac sada je  Odsek za primenje inženjerske nauke Požarevac. Visoka tehnička škola strukovnih studija  u Požarevcu  od prošle godine je priključena Akademiji tehničkih strukovnih  studija u Beogradu.

Škola u prvu godinu studija za školsku 2020/2021 godinu upisuje ukupno 280 studenata i to za sledeće studijske programe:

1. Na studijskom programu Zaštita bilja ima mesta za 12 studenata za finansiranje iz budžeta i 20 mesta za samofinansirajuće studente.

2.Na smeru Zaštita životne sredine ima 5 slobodnih budžetskih mesta i 25 mesta za samofinansiranje.

3.Na smeru Elektrotehnika i računarstvo   ostala su 2 budžetska  mesta  i 25 mesta za samofinansiranje.

4.Na smeru Mašinstvo ima 5 slobodnih mesta za finansiranje iz budžeta i 30 slobodnih mesta za samofinansiranje .

5.Na studijskom programu:Prehrambena tehnologija i nutricionizam ostalo je slobodnih 5 mesta za finansiranje iz budžeta i 25 slobodnih mesta za samofinansiranje.

Prijavljivanje kandidata je 31.08., 01.09., 02.09.i 03.09.2020. godine u prostorijama škole od 8-14 časova.

Polaganje prijemnog ispita:                       

Matematika       04.09.2020.god. od  9-11č

Biologija             04.09.2020.god. od 13-15č

Hemija  04.09.2020.god. od 13-15č

Jedinstvena rang lista     biće objavljena 07.09.2020.god. a prigovor na rang listu 08.09.2020.god. od 10-12č,

Konačna rang lista biće objavljena 08.09.2020.god.

Upis kandidata  vršiće se u periodu od 09.09.2020.do 14.09.2020.g.

Za prijavljivanje kandidati podnose uz prijavni list  sva svedočanstva o završenoj srednjoj školi, diplomu o završenom srednjem obrazovanju, izvod iz knjige rođenih.

Polaganje prijemnog ispita je 3,000.00 dinara  na žiro račun 840-1180666-85.

Za prijavljivanje se mogu podneti fotokopije dokumenata uz originale na uvid.

Za upis kandidati podnose: original svedočanstva o završenoj srednjoj školi, original diplome o završenom srednjem obrazovanju, izvod iz knjige rođenih,lekarsko uverenje, dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente na žiro račun škole :840-1180666-85 u iznosu od 55.000 dinara

Školarina se može uplatiti u 9 rata: prva rata   prilikom upisa    15. 000,00 din, osam rata po 5.000,00din.            do 15. u mesecu, počev od oktobra   40.000,00 din, ukupno  55.000,00 din.

Za upis su potrebna i dva obrasca ŠV-20,(nalaze se u prostorijama škole),  indeks, -500,00 dinara na žiro račun škole (840-1180666-85), dve fotografije formata 4×6 cm,  popunjen anketni list (dobija se u školi).

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, škola će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

 

Tatijana Spasojević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend