Društvo

Kostolac ostaje bez mosta?

Gradska opština u Kostolcu hoće da sruši čelični auto most na samom ulazu u to mesto. Most koji je izgrađen kao automobilski nadvožnjak, iznad pruge koja je nekad povezivala taj grad sa Požarevcem, nije u funkciji od oktobra 2018.godine kada je rešenjem inspekcije zatvoren za saobraćaj.
foto: M.M.V. (arhiva)

Sada se traži neko ko će da izradi projektno tehničku dokumentaciju i sruši most koji više ne služi ni vozačima, ni pešacima. Sve to za blizu 12 miliona dinara, sa porezima.

Čelični most je dug oko 150 metara i sastoji se od nosive čelične konstrukcije za dve kolovozne trake, pešačkog dela mosta od čelične konstrukcije i prilaznih armiranobetonskih rampi prema mostu.

Umesto nadvožnjaka, u budućnosti bi trebalo da se izgradi nova saobraćajnica koja će biti u nivou okolnog terena.

Jedna od obaveza izvođača koji bude izabran je dužan da očisti gvožđe od kojeg je most sačinjen, te da u saradnji sa stručnim nadzorom izvrši selekciju gvožđa izdvajajući one delove koji po kvalitetu mogu da se prodaju kao sekundarna sirovina. Nakon toga bi takvo gvožđe bi trebalo da se otpremi  na lokaciju koju će da odredi lokalna uprava i na kojoj će se izvršiti primopredaja.

Gvožđe koje je oštećeno na takav način da ne može da se iskoristi kao predmet prodaje sekundarne sirovine, izvođač je dužan da ukloni na način u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Ajde, koje to gvožđe ne može da se istopi u železari i ponovo iskorosti. Znam samo za jednu vrstu i nadam se da ne sjaji u mraku.

%d bloggers like this:
Send this to a friend