Društvo

Naftna industrija Srbije pomaže Požarevcu pri zaštiti životne sredine?

Foto: Boom93/MMV
Naftna industrija Srbije objavila je konkurs za učešće u programu „Zajednici zajedno“.  Kako se navodi u pozivu na konkurs u saradnji sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Kompanija je donela odluku da u 2021. godini sredstva opredeljena za realizaciju projekata u okviru programa „Zajednici zajedno“, u iznosu od 107,5 miliona dinara, usmeri na oblast zaštite životne sredine.

Ciklus programa „Zajednici zajedno“ 2021. godine ima za cilj da realizuje projekte u 12 gradova i opština u Srbiji, vodeći se nacionalnim prioritetima smanjenja zagađenja vazduha i uređenja javnih parkovskih površina na inovativan ekološki način.

Konkursom će biti podržane ustanove obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene ustanove, ustanove kulture, sportske ustanove i udruženja građana koja u svojim ciljevima imaju oblast zaštite životne sredine i sa teritorije grada Požarevca.

Konkursom su obuhvaćena ulaganja u: zamenu kotlova, energetsku efikasnost, solarnu energiju, uređenje javnih gradskih parkova

U užem smislu, svako od navedenih ulaganja podrazumeva sledeće:

Zamena kotlova: zamena postojećeg kotla na čvrsto gorivo kotlom na ekološki prihvatljivo gorivo i kotlom veće energetske efikasnosti

Energetska efikasnost: zamena dotrajale stolarije u energetski efikasniju, fasadna izolacija (i drugi radovi kojima se stanje utroška energije svodi na minimum, npr. reparacija krova, zamena električnih instalacija, termo i hidroizolacija), zamena osvetljenja ekološkim i ekonomičnijim LED osvetljenjem

Solarna energija: uvođenje sistema solarnog napajanja i osvetljenja, zamena dela energetskog sistema solarnim (npr. grejanje sanitarne vode), postavljanje solarnog krova (na ceo objekat, deo objekta, ili izdvojene pripadajuće objekte i sl.),  osvetljenje dvorišnih površina objekata

Uređenje javnih gradskih parkova: uređenje javnih gradskih parkova i parkovskih površina između blokova zgrada.

Požarevac potpisao sporazum o saradnji

Grad Požarevac je danas bio prisutan na potpisivanju Memoranduma kojim se definišu ovogodišnje oblasti ulaganja ove društveno odgovorne kompanije u gradove i opštine širom Srbije. Nakon zvaničnog potpisivanja, razmenjeni su Memorandumi sa predstavnicima lokalnih samouprava.

Uređenje parkova može da obuhvati: sadnju autohtonih vrsta biljaka , postavljanje inovativnih ekoloških parkovskih elemenata (npr. pametne klupe, solarne priključke za napajanje mobilnih uređaja, mobilijare od ekoloških materijala, kante za reciklažu i sl.), solarno osvetljenje parka, zamena postojećeg osvetljenja novim ekološki prihvatljivijim osvetljenjem, postavljanje reciklažnih kanti i kontejnera.

Nosioci projekata mogu da budu sledeće ustanove sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni Programom „Zajednici zajedno 2021“: predškolske ustanove,. osnovne i srednje škole,. fakulteti,  javne ustanove kulture, zdravstvene ustanove, sportske ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava, mešovite kulturno-sportsko-rekreativne ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava, udruženja građana koja kao primarnu i/ili jednu od oblasti ostvarivanja ciljeva imaju zaštitu životne sredine i ekologiju.

Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.eu. Konkurs traje od 10. juna 2021. godine do 05. jula 2021 do 16 časova. Rezultati će biti objavljeni do 15. septembra 2021. godine.

Više informacija možete pročitati OVDE.

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend