Društvo

Neophodna veća sredstva iz budžeta za Udruženje gluvih i nagluvih u Požarevcu

Ove nedelje  obeležava se Međunarodna nedelja gluvih  a 23. septembra se obeležava Međunarodni dan znakovnih jezika. Na nivou braničevskog okruga postoji samo 1 tumač za srpski znakovni jezik i 2 prevodioca. To je nedovoljno za potrebe svih registrovanih  gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji Grada Požarevca, ističu u udruženju gluvih i nagluvih u gradu.

Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac  u okviru Međunarodne nedelje gluvih obeleležava i međunarodni dan znakovnih jezika koji se svake godine obeležava 23. Septembra.  Pod sloganom „Svet bez barijera“. Glavna barijera koja karakteriše praktično  ceo život gluvih je upravo barijera u komunikaciji i nemogućnost normalnog i adekvatnog sporazumevanja sa sredinom.

Jedan od problema sa kojim se susreće ovo Udruženje je  upravo nedostatak  znakovnih prevodilaca i tumača za srpski jezik jer na nivou braničevskog okruga postoji samo 1 tumač za srpski znakovni jezik i 2 prevodioca  za srpski znakovni jezik a to je nedovoljno za potrebe svih registrovanih  gluvih i nagluvih osoba koje žive na teritoriji Grada Požarevca i braničevskog okruga.

Znakovni prevodioci i tumači su osobe koje nemaju praktično klasično radno vreme i u zavisnosti od hitnosti situacije oni su korisnicima tj članovima dostupne 24 sata. Oni su posrednici  gluvim osobama u svakodnevnoj komunikaciji  na svim javnim mestima, pri kupovini, pri odlasku u banku, pri  odlasku kod lekara ili neku drugu javnu ustanovu i njihov rad je nažalost nedovoljno plaćen a nema ni dovoljno iskaznog interesovanja za ovu vrstu angažovanja.

Vladan Bošković, sekretar Međuopštinskog Udruženja gluvih i nagluvih Požarevac

Nastojanje našeg Udruženja iz Požarevca kao i svih drugih Udruženja u Srbiji je upravo da se te barijere otklone. Apsolutni prioritet je redovan rad prevodilačkog servisa za srpski znakovni jezik i jedan od planova kada su u pitanju ljudski resursi je da u budućnosti imamo više prevodilaca“- ističe u izjavi za Boom93 Vladan  Bošković, sekretar  Međuopštinskog  Udruženja  gluvih i nagluvih Požarevac

Prema poslednjem zvaničnom popisu koji je radjen 2015. godine samo na teritoriji grada Požarevca ima registrovanih oko 1600 članova a u registru  su nagluve osobe i one koje koriste slušne aparate.

Rad ovog Udruženja se finansira putem redovnog godišnjeg konkursa upravo za podršku udruženjima koja se bave ovim pitanjima a po rečima Boškovića sredstva koja su ranijih godina bila  opredeljena su nažalost mala i nedovoljna za  normalan rad i  funkcionisanje ovog Udruženja.

U narednih 30 dana treba da se izradi novi Lokalni akcioni plan za unapređenje  kvaliteta života osoba sa invalidetom, a trenutni   lokalni akcioni plan važi do kraja godine. U izradi novog lokalnog akcionog plana biće uključeni mnogi predstavnici i drugih relevantnih udruženja  i predstavnici socijalnog sektora a još uvek nije poznato da li će novi lokalni akcioni plan biti na period od 3 ili 5 godina.

 „Nadamo se da će usvajanjem novog lokalnog akcionog plana biti izdvojena veća sredstva iz budžeta za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jer svi znamo da ostanu u budžetu neraspodeljena  velika sredstva. Na nama predstavnicima udruženja  je da izlobiramo veća sredstva za pobošljšanje kvaliteta života svih korisnika i članova“   istakao je  Bošković

Ovo udruženje će u subotu 26. septembra obeležiti  u svojim prostorijama  Medjunarodni dan gluvih  organizovanjem revijalnog sportskog takmičenja u pikadu  za 30 članova. Ove godine zbog pandemije korona virusa će izostati druge planirane aktivnosti.

 

Tatijana Spasojević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend