Društvo Ekonomija

Opština Žagubica novi skijaški centar?

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je na svom portalu objavio  rani javni uvid prostorni plan  područja posebne namene turističke destinacije Kučajske planine. U ovom planu predviđena je i izgradnja skijaškog centra na teritoriji opštine Žagubica.
Pixabay/Ilustracija

Okvirna  granica  Prostornog  plana,  prema  Odluci,  obuhvata  celu  teritoriju  opštine Žagubica i delove teritorije opštine Desotovac.

Kako se navodi u ovom uvidu područje  Kučajskih  planina  predstavlja primarnu  turističku  destinaciju sa  mnogobrojnim  i  raznovrsnim  prirodnim  i antropogenim turističkim motivima, ali sa manjim učešćem celogodišnje turističke ponude. Ovo  područje  veoma  kvalitetne  životne  sredine,  predstavlja  regionalnu celinu  integrisane  ponude  unutar  šire  turističke  destinacije  “Stig  –  Kučajske planine.  Održivi  razvoj turizma  na  Kučajskim  planinama,  sa  Beljanicom,  Crnim  vrhom i  južnim  obroncima Homoljskih  planina , strateško je pitanje privrednog i socijalnog razvoja ovog dela Srbije. Ovaj razvoj će se bazirati na razvoju  turističke  infrastrukture  i  resursa,  integrisanju  područja  u  šire turističke  prostore,  kao  i  prezentaciji  i  održivom  korišćenju  prirodnih  i kulturnih  vrednosti,  uz  njihovu  integraciju  u  jedinstvenu  turističku  ponudu  ovog područja i šireg turističkog prostora, navodi se u planu.

Najznačajniji razvojni turistički punktovi planskog područja:

 1. Turistički lokaliteti:  Lisine,  Busovata  (primarni  centri  u  okviru  Parka prirode “Kučaj-Beljanica” u kojima će se, u skladu sa režimima zaštite, razvijati turistički  resursi  i  infrastruktura),  Krupajsko  vrelo  i  Resavska  pećina (sekundarni centri);  turistički  kompleksi:  “Jelen”,  “Grđenica”,  Vrelo  Mlave,  vazdušna  banja “Zdravča”, termalna banja “Suvi Do”, Despotovačka banja i “Kladenac” (obuhvata turističke punktove “Hilendar/Jasenovac” i “Gospodarev kamen/Trešnjevica”);
 2. Agro-turistički kompleksi:  “Homolje”,  “Krepoljin”,  “Lipovica”  (eko-farma), “Bliznak/Bela reka” (eko-farma), “Lomnica” i “Panjevac”;
 3. Etno-parkovi: “Laznica”, “Trška” i “Ribare”;
 4. tranzitno-turistički punktovi:  “Obršja  Lipe”  (istočna  kapija  Homolja)  i “Gornjak (zapadna kapija Homolja);
 5. Kampovi (ribolovački): “Vlaško polje” i “Ribare”;
 6. Drugi specijalizovani  turistički  punktovi:  speleološki  centar  “Krepoljin”  i park maketa “Vojnik”;
 7. Info punktovi  –  ulazne  stanice  u  zaštićeno  područje  Parka  prirode  “Kučaj-Beljanica”  (7  potencijalnih  lokacija  na  preseku  putnih  pravaca  sa  granicom zaštićenog područja);
 8. Vizitorski centri:  “Osanica”,  “Divljakovac”,  “Mala  Ravna  reka”, “Vinatovača”, “Vrtačelje”, “Mali kamen” i “Samar”;
 9. Prihvatni ski-punktovi: “Crni vrh”, “Busovata” i “Rečke”;
 10. Planinarsko-alpinističko-speleološko-paleološki punktovi i punktovi/poligoni eksteremnih  sportova  i  kontrolisane  avanture (slobodno penjanje,  paraglajding,  orijentiring  i  ):  “Gornjačke  planine”, “Potkrš”, “Ponikva”  i  “Lisine”  (speleologija),  “Velika  Tresta”  (orijentiring),  “Resavska pećina” (avantura-park), “Zdravča”, “Dubašnica” i “Predeo”;
 11. Naselja sa izraženim turističkim funkcijama: Despotovac, Žagubica, Resavica, Krepoljin, Stenjevac,  Laznica,  Milanovac,  Panjevac,  Sladaja,  Strmosten,  Ravna Reka, Osanica, Suvi Do, Sige i Jelovac.
Pregledna karta obuhvata plana

U ovom planu se navodi da je potencijalno skijaško područje Beljanica  1339 metara  –  Crni vrh 1043 metara zauzima oko  18,5  km²  u  obuhvatu  Prostornog  plana  i  podrazumeva  izgradnju  modernog skijaškog  centra,  sa  svim  pripadajućim  sadržajima  turističke  infrastrukture (skijaške  staze,  ski-liftovi,  žičare,  ski-stadioni  i  dr.).  Kapacitet  skijaškog područja, mogao bi da iznosi oko 7000 istovremenih skijaša, što je uzeto kao ukupni ekonomski,  socijalni  i  ekološki  prihvatni  potencijal  na  dugi  rok.  Ovo pretpostavlja  razvoj  odgovarajućeg  smeštajnog  kapaciteta  za  sezonsko  ili celogodišnje korišćenje oko 5000 ležajeva u konačnoj fazi.

Ceo prostorni plan možete pogledati OVDE.

 

Marko Veljković

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

 • Napokon su odlučili da predivni kraj Žagibice i Homolja privedu turističkoj nameni! Predivan kraj,bajkovito,sa izuzetnim ljudima i veličanstvenom gastronomijom! Volim da idem u taj deo moje Istočne Srbije,Bogu hvala,tamo imam puno prijatelja!
  Neopisiva priroda,bilo bi odlično da se tamo napravi i sprovede bar deo navedenog! Proteklih godina sam uživao u skijanju na Crnom vrhu,uvek sam priželjkivao da se nekom ruskom oligarhu ustupi zapušteni hotel na Crnom vrhu,koji je Sloba počeo da gradi,naravno,od naše kinte!
  Pitam se da li ova inicijativa ima neke veze sa bratom prvorođenog,koji ima farme u okolini Žagubice i koji gradi VIP hotel kod Milanovca, zgrada ludilo,napucana, što bi rekao bivši ministar Đorđević “full fulova!” Naime taj “opis” je dao bivši ministar dok je vodio ministarstvo odbrane,pitali su ga za tenkove,koji su modifikovani,on je odgovorio da su full fulova I to je izgovorio na RTS-u!

%d bloggers like this:
Send this to a friend