Društvo

Pokret Jasno i glasno zahteva izmenu Odluke o kućnim ljubimcima

Ilustracija/pixabay
Nakon objavljivanja Odluke o držanju domaćih životinja u Službenom glasniku grada Požarevca, i njenog stupanja na snagu, pokret Jasno i glasno izdao je saopšenje kojim je izrazio svoje negodovanje i neslaganje sa pomenutom odlukom.

U saopštenju se navodi da pokret Jasno i glasno uvažava nadležnost skupštine Grada koja jedina može izmeniti ili staviti van pravne snage odluku koja je u njenoj nadležnosti, ali je ostalo nejasno da li je pokrenuta procedura izmene u skladu sa Statutom na redovnoj sednici skupštine, ili zakazana vanredna sednica skupštine, te zašto javnost nije obaveštena o svemu navedenom, već su građanima ostale brojne nedoumice.

„Imajući u vidu da je iz stručne službe Grada dobijeno obaveštenje da je data odluka stupila na snagu 19.2., postavlja se pitanje zakonitosti postupanja gradske vlasti, budući da odluke skupštine stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.Podsećamo da je na konferenciji za štampu gradonačelnik izjavio da odluka nije sveto pismo, da će se menjati, da će se otvoriti diskusija, te građani transparentnije obaveštavati o radu gradske vlasti. I ovog je puta to izostalo.

Pokret zahteva da gradsko veće hitno predloži stavljanje van snage spornih odredaba odluke, ili izmenu ove odluke u skladu sa opšteprihvaćenim normama i načelima. To je takođe potrebno i kako bi se sprečile posledice koje mogu nastati primenom odluke, a one bi se odnosile na moguće povećanje populacije pasa i mačaka lutalica na teritoriji Grada, kao i tužbe kojima Grad tim povodom može biti pogođen, bilo u smislu naknade štete zbog gubitka prava svojine, bilo u smislu mogućeg povećanja broja ujeda pasa lutalica. Prilikom donošenja akata opšte pravne snage moraju se poštovati osnovi normative, te donositi celishodne i razumne odluke imajući u vidu većinsku populaciju, kao i zaštitu prava manjine, dok se problem nesavesnih građana rešava pojedinačnim aktima i kaznama“, navodi se u saopštenju ovog pokreta.

Kako je Boom 93 juče dobio zvaničnu potvrdu iz Gradske uprave grada Požarevca, Odluka o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca, a koja je objavljena u Službenom glasniku grada, stupila je na snagu, ali ne u potpunosti.

Naime, kako nam je potvrđeno, članovi ove odluke koji se odnose na broj kućnih ljubimaca koji se mogu držati u stanovima i kućama, a koji su  zapravo bili sporni,  stupaju na snagu u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke u Službenom glasniku grada Požarevca.

Ostali članovi Odluke stupili su na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 19. februara.

U članu 41 ove Odluke zapravo i stoji da vlasnici, odnosno držaoci pasa i mačaka dužni su da držanje pasa i mačaka usklade sa odredbama iz članova 11, 13 i 14 ove Odluke, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ovaj član se odnosi i na držanje domaćih i egzotičnih životinja, što znači da i vlasnici ovih životinja imaju rok od šest meseci da se usklade sa odredbama ove odluke.

Podsetimo, ova Odluka je u Službenom glasniku grada objavljena 11. februara, a stupila na snagu osam dana od dana objavljivanja, ali ne u potpunosti.

 

 

Avatar

Neda Stojićević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend