Društvo Ekonomija

Ponovo raspisana nabavka za javni prevoz u Požarevcu

Gradska uprava u Požarevcu raspisala je nabavku za javni prevoz. Grad namerava da komunalnu delatnost  gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Požarevca poveri privatnom partneru. Procenjena vrednost nabavke je oko 2,8 milijardi dinara, bez poreza.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, usluga javnog prevoza se poverava na period od 15 godina.

Grad će budućem prevozniku plaćati pređene kilometre, a na godišnjem nivou to je 1.287.616,40 kilometara.

Obaveza prevoznika, između ostalog, biće investiranje u procenjenoj vrednosti od 690 miliona dinara. U prvoj godini to se odnosi na nabavku 25 vozila na KPG pogon (EEV kategorije). Zanavljanje voznog parka predviđeno je najkasnije u 8.godini poslovanja.

Modelom ugovora predviđene su dve faze realizacije ugovornih obaveza.

Plan je da se odmah po zaključenju ugovora vrši priprema, zapošljavaju novi kadrovi u slučaju potrebe za tim, da se preuzmu trenutne linije, pribave dozvole i saglasnosti nadležnih organa za obavljanje delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika.

U ovom periodu, privatni partner je u obavezi da osnuje društvo posebne namene radi realizacije javnog ugovora i pribavi licencu za vršenje prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Do pribavljanja licence uslugu prevoza će obavljati izabrani ponuđač.

Privatni partner biće u obavezi da najkasnije u roku od mesec dana od dana zaključenja ugovora uvede potpunu elektronsku naplatu karata u svim vozilima kojima će vršiti uslugu prevoza putnika. Do tog trenutka privatni partner će obezbediti prodaju karata u autobusima putem fiskalnih kasa.

Prevoz putnika u periodu pripreme se mora obavljati bez zastoja i promena. Period pripreme traje najduže šest meseci od dana zaključenja ugovora.

Nakon isteka perioda pripreme, prevoz putnika će se obavljati vozilima na KPG pogon koja su EEV kategorije.Privatni partner će najkasnije u osmoj godini od dana zaključenja ugovora obnoviti vozni park ugovora tako da sva vozila budu starosti od najviše 9 godina.

Najmanje jednom godišnje privatni partner je obavezan da izvrši analizu trenutnih linija i da predloži eventualne izmene.  Period pružanja kompletne ugovorene usluge će trajati 15 godina.

Rok za podnošenje ponuda je 5.mart 2021.godine.

ilustracija/pixabay

Gradska uprava je i prošle godine pokrenula javnu nabavku za poveravanje usluga javnog prevoza privatnom partneru, ali je rešenjem Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki postupak u celini poništen.

Komisija je utvrdila da je konkretna javna nabavka pokrenuta, iako nije bila predviđena u godišnjem planu javnih nabavki, kao i da je za nabavke veće od milijardu dinara, naručilac imao obavezu da imenuje građanskog nadzornika.

U postupku odlučivanja po žalbi jednog od ponuđača „Arriva Litas“, komisija je tada konstatovala i da je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke doneta dva puta, sa istim zavodnim brojem i datumom donošenja, ali sa dva različita iznosa procenjene vrednosti.

Pokretanje javne nabavke koja nije bila predviđena u godišnjem planu javnih nabavki, prema nalazu komisije, predstavljalo je nedozvoljeno postupanje prema odredbama Zakona o javnim nabavkama. Takođe, tada nije postojala bilo kakva hitnost ili izuzetnost slučaja da se ova obaveza izuzme.

Ovog puta javna nabavka se našla u godišnjem planu javnih nabavki gradske uprave koji je objavljen 30.decembra. Građanski nadzornik ni ovog puta nije imenovan jer se u međuvremenu promenio Zakon o javnim nabavkama koji više ne predviđa navedenu obavezu. U budžetu za 2021.godinu sredstva kojih ranije nije bilo za ovu namenu su planirana i iskazana, Planirani  iznos za 2021. je  102.700.000 dinara, što je udeo od oko 2,1 odsto godišnjeg budžeta.

(foto ilustracije: Pixabay)

Avatar

Uroš Urošević

Bavi se novinarstvom od 1996.godine. Povremeni je dopisnik i saradnik više medija i organizacija u Srbiji. Oženjen, otac dvoje dece.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • ok moze vozila na KPG pogon ali nova 2021 godina proizvodnje zbog bezbednosti putnika,jedna mala dopuna u dokumentaciji ne bi bila loša.Ne želimo vozila stara na takav pogon ipak voziće nam decu.Pumpa za točenje tih autobusa gde će se nalaziti,ima li uticaja na bezbednost okoline.Ali ništa od toga lomovi,tempirane bombe ima da saobraćaju razvaljenim putevima Požarevca i okoline

%d bloggers like this:
Send this to a friend