Društvo

Prekoračene vrednosti suspendovanih čestica u nekoliko gradova, a kako je u Kostolcu, Požarevcu?

Ovog prepodneva je prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine vazduh bio zagađen u nekoliko srpskih gradova, među kojima je i Smederevo. Uzrok zagađenja su suspendovane čestice – PM 2,5.
ilustracija: Pixabay

Prema podacima SEPA, najveće koncentracije PM2,5 zabeležene su u Novom Beogradu, Valjevu, Kosjeriću i Novom Pazaru. Za Kostolac podaci o suspendovanim česticama ne postoje jer stanica u tom gradu ne meri ove vrednosti, dok u Požarevcu još uvek nije ni postavljena merna stanica.

Automatska merna stanica u Kostolcu koja u sistemu SEPA funkcioniše od 2.jula 2015.godine pruža podatke samo za koncentracije sumpor dioksida, ugljen monoksida i azot dioksida.

Koncentracije ovih materija u Kostolcu su tokom današnjeg dana, prema pokazateljima merenja bile u granicama normale. U poslednjih sedam dana zabeležen je jedan nagli skok koncentracija sumpor dioksida u vazduhu, oko podneva u ponedeljak, s tim što se na sajtu SEPA naznačava da je reč o preliminarnim, neverifikovanim podacima.

U neko skorije vreme, u sistemu automatskog monitoringa trebalo bi da se nađe u Požarevac. Automatska stanica bi prema potvrdama koje je Boom 93 dobio u gradskoj upravi trebalo da se postavi na uglu ulica Radomira Milenića Rusa i Dositejeve. Prema detaljima iz javne nabavke pomenuta stanica bi trebalo da u realnom vremenu obaveštava o koncentracijama sumpor dioksida, azotovih oksida, ugljen monoksida i tri kategorije suspendovanih čestica – PM 10, PM 2,5 i PM 1.

Podsetimo da je Agencija za zaštitu životne sredine u svom izveštaju o kvalitetu vazduha u 2019. godini Požarevac uvrstila u gradove gde je vazduh bio prekomereno zagađen.

2 Komentara

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Izuzetno je bitno da se postavi na više mesta u Požarevcu sistem za automatski monitoring kvaliteta vazduha, poželjno je da se i na taj način prati i količine i koncentracije bio alergena u vazduhu. Pored samog centra, bilo bi dobro da se merne stanice postave i na Čačalici, Tulbi, kod bolnice u industrijskoj zoni,itd. Prednost monitoring stanica je što pored zagađenja mere i solarnu radijaciju, vetar, koncentraciju ozona, itd.
    Struktura vlasti u gradu, mogla bi da se obrati za donaciju EU i uključi u projekte zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.
    Podaci koji se dobiju monitoringom vazduha pomoći će u preventivi lečenja bolesti disajnih puteva, kao i u razvoju poljoprivrede,ali i formiranju strategije za bolje korišćenje obnovljivih izvora energije!

%d bloggers like this:
Send this to a friend