Društvo

Rekonstrukcija bolnice na leru

Projekat za kompletnu rekonstrukcija objekata Opšte bolnice u Požarevcu još uvek visi u vazduhu. Postupak za izbor projektanta još uvek nije okončan. Problem je ranije bila epidemija koronavirusa, a sada su to žalbe ponuđača.
Opšta bolnica u Požarevcu (foto: U.Urošević/arhiva)

Očekivalo se da već početkom februara bude zaključen sporazum o izradi projekta koji se odnosi na  rekonstrukciju i dogradnju postojećih zgrada, izgradnju objekta arhiva, kao i heliodroma na prostoru bolničkog kompleksa.

Međutim, nakon 2 izmene konkursne dokumentacije i produženja roka za dostavljanje ponuda, postupak je obustavljen početkom marta. Grad je dobio tri ponude i sve su ocenjene kao neprihvatljive.

Krajem marta grad je pokrenuo pregovarački postupak koji je omela epidemija COVID-19.

Postupak je nastavljen u maju, kada je grad posao dodelio jednoj grupi ponuđača.

Usledila je žalba druge grupe ponuđača, nakon čega je njima dodeljen ugovor.

Sada je zahtev za zaštitu prava podnela grupa preduzeća kojima je u zajedničkoj ponudi  ranije bio dodeljen ugovor, zbog čega su obustavljene dalje aktivnosti u postupku.

Opšta bolnica u Požarevcu postoji od 1832.godine. Najstariji bolnički objekat je centralna zgrada u bolničkom kompleksu u ulici Bratstva i jedinstva koja je izgrađena pedesetih godina prošlog veka.

Inače, u okviru Opšte bolnice Požarevac nalaze se ukupno 22 zdravstvena i pomoćna objekta.

Rok za izradu dokumentacije je 12 meseci, ali u taj period nije uključeno vreme potrebno za izlaganje urbanističkog projekta na javni uvid, vreme potrebno za razmatranje na Komisiji za planove i potvrđivanje urbanističkog projekta kao i vreme potrebno za potvrđivanje određenih faza u izradi projektne dokumentacije nakon javnih prezentacija.

Rekonstrukcija bolničkog kompleksa u Požarevcu najavljuje se od 2018. a sve su slabiji izgledi da bi radovi mogli da počnu naredne godine.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend