Društvo

Rok za uklanjanje mosta 40 dana, a nova ulica bi tek trebalo da se ucrta u planove

Uprava gradske opštine Kostolac zaključila je ugovor sa firmom Imetak iz Smedereva za izvršenje radova na uklanjanju nadvožnjaka u Kostolcu. Ugovor je zaključen 12.oktobra na iznos od 9,9 miliona dinara, bet poreza, a na sajtu Uprave za javne nabavke informacija o tome objavljena je juče.
foto: MMV, arhiva

Most koji je izgrađen kao automobilski nadvožnjak, iznad pruge koja je nekad povezivala taj grad sa Požarevcem, nije u funkciji od oktobra 2018.godine kada je rešenjem inspekcije zatvoren za saobraćaj.

Firmi „Imetak“ ugovorom je određen rok od 5 dana za izradu projektno-tehničke dokumentacije, dok je rok za završetak radova 40 dana od uvođenja izvođača u posao, odnosno predaje rešenja o odobrenju za rušenje i upisa u građevinsku knjigu.

Smederevska firma je u zajedničkoj ponudi sa preduzećem „Gafa“ iz Novog Sada bila jedan od dva ponuđača u javnoj nabavci. Drugu grupu činile su firme „Hidroteam Solutions“ iz Beograda,„Bauwesen“ iz Lazarevca i „Eko maber inženjering“ iz Pančeva. Druga grupa ponuđača ispostavila je nižu cenu, 7.885.320,69 dinara (bez poreza), ali je ta ponuda odbijena sa obrazloženjem da nije ispunila uslove za poslovni kapacitet ni po jednom dostavljenom dokazu.

Čelični most je dug oko 150 metara i sastoji se od nosive čelične konstrukcije za dve kolovozne trake, pešačkog dela mosta od čelične konstrukcije i prilaznih armiranobetonskih rampi prema mostu.

Umesto nadvožnjaka, u budućnosti bi trebalo da se izgradi nova saobraćajnica koja će biti u nivou okolnog terena.

Skupština Požarevca je na sednici 9.oktobra usvojila predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije „Prvomajska“ u Kostolcu. Kako je navedeno u odluci, naročiti cilj izrade PDR-a je regulacija saobraćaja između ulica Bože Dimitrijevića i Karađorđeve koje su ranije bile povezane nadvožnjakom. Rok za izradu ovog plana je 9 meseci od potpisivanja ugovora za izradu.

Kako je na skupštini rekao gradonačelnik Saša Pavlović nakon PDR-a uslediće izmena Plana generalne regulacije, a nakon toga izrada projektne dokumentacije za novu ulicu.

Što se tiče uklanjanja postojećeg nadvožnjaka, jedna od obaveza izvođača je da očisti gvožđe od kojeg je most sačinjen, te da u saradnji sa stručnim nadzorom izvrši selekciju izdvajajući one delove koji po kvalitetu mogu da se prodaju kao sekundarna sirovina. Nakon toga bi takvo gvožđe bi trebalo da se otpremi  na lokaciju koju će da odredi lokalna uprava i na kojoj će se izvršiti primopredaja.

Gvožđe koje je oštećeno na takav način da ne može da se iskoristi kao predmet prodaje sekundarne sirovine, izvođač je dužan da ukloni na način u skladu sa važećim Zakonom o upravljanju otpadom.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

%d bloggers like this:
Send this to a friend