Društvo

Skupština Srbije odlučuje o izmenama pravosudnih zakona

Foto: FoNet

Ona je, obrazlažući predložene izmena zakona u Skupštini Srbije, rekla da je cilj izmena zakona i realizacija aktivnosti iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlje 23- pravosuđe i osnovna prava.

Popović je dodala da je GREKO, u okviru Četvrtog evolucionog kruga, preporučio da “sistem ocenjivanja rada sudija bude revidiran uvođenjem kvalitativnih kriterijuma i ukidanjem pravila da nezadovoljavajući rezultati i vrednovanja sistemski vode ka razrešenju dotičnih sudija”.

Predloženim dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva predviđeno je da Etički odbor Visokog saveta sudstva bude stalno radno telo koje će utvrđivati da li se poštuju odredbe Etičkog kodeksa sudija i koja su postupanja i radnje u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnosti sudije i štetna po ugled suda.

Popović je rekla da je izmenama i dopunama Zakona o sudijama “predviđeno brisanje odredbe na osnovu koje se zbog nestručnosti smatra nedovoljno uspešno vršenje sudijske funkcije ako sudija dobije ocenu ne zadovoljava shodno kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija radi usklađivanja sa mišljenjem broj 17 Konsultativnog veća evropskih sudija”.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama predviđeno je da se poveravanje predmeta u rad sudiji zasniva na složenosti predmeta koja obuhvata objektivne kriterijume, kao što su broj stranaka i ostalih učesnika u postupku i poštovanje rokova za sprovođenje sudskih radnji.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend