Društvo Zdravlje

Svetski Dan borbe protiv šećerne bolesti: Dijabetes,bolest savremenog doba

Svetski Dan borbe protiv šećerne bolesti  se obeležava svake godine 14. novembra, na rođendan Ser Frederika Bentinga, koji je 1922. zajedno sa Čarlsom Bestom otkrio insulin. U Domu zdravlja Požarevac u okviru Savetovališta za dijabetes svi građani  koji imaju  probleme sa dijabetesom ili neku sumnju na dijabetes mogu dobiti sve potrebne informacije, savete i obaviti neophodne preglede.
dijabetes
Dijabetes/ pixabayilustracija

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija  i Međunarodna federacija za dijabetes koje su uspostavile ovaj Dan, procenile su da je 2017. godine u svetu obolelo oko 425 miliona ljudi od dijabetesa, a da će se broj obolelih do 2045. godine povećati na 629 miliona.

Nastaje usled smanjene količine ili nedostatka insulina. Insulin je hormon koga luči pankreas i koji reguliše nivo šećera u organizmu. Kao odgovor na to, dolazi do porasta šećera (glukoze) u organizmu. Normalna glikemija u organizmu je 3,5-6 mmol/l.

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti predstavlja priliku  da se ljudi sa dijabetesom, zdravstveni radnici, mediji, šira javnost i vladine organizacije udružuju kako bi podigli svest o dijabetesu, navode stručnjaci.

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

Edukacija o dijabetesu je ključna u prevenciji

Dom zdravlja u Požarevcu sprovodi projekt pod nazivom “ Prevencija komplikacija kod obolelih od dijabetesa u okviru kojeg je otvoreno i savetovalište za dijabetes u kome svi građani  koji imaju  probleme sa dijabetesom ili neku sumnju na dijabetes mogu dobiti sve potrebne informacije, savete i obaviti neophodne preglede. 

Jedna od aktivnosti na projektu podrazumeva  da ciljana populacija od oko 4.000 osoba starijih od 18 godina, obolelih od šećerne bolesti na teritoriji grada Požarevca, bude ciljano pregledana po određenim kriterijumima i konstatovano njihovo trenutno stanje i procenjeni određeni faktori i parametri koji će se pratiti u određenom vremenskom periodu.

zdrava ishrana u cilju prevencije

Sredstva za ovaj projekat je dodelilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije , koje je uz podršku Međunarodne banke za obnovu i razvoj uspostavilo program grantova za unapređenje efikasnosti i kvaliteta preventivnih i drugih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Redovne kontrole i posete lekaru 

Lekari isitču  da je veoma važno da se pacijenti redovno odazivaju na kontrole i samim tim preveniraju napredak bolesti.

Da li ste znali da statistički podaci govore:

–  da 1 od 10 ljudi živi sa dijabetesom,

-1 od 2 ljudi sa dijabetesom ne zna da ga ima, 4 od 5 ljudi sa dijabetesom je starije od 65 godina.

-više od 50 % slučajeva dijabetesa tipa 2 je moguće sprečiti, 2 od 3 ljudi sa dijabetesom živi u urbanom području.

 

Dijabetes (šećerna bolest ili dijabetes melitus) je jedna od najčešćih bolesti savremenog doba. Predstavlja hronični, neizlečivi poremećaj metabolizma, za koji je karakterističan trajno povišen nivo glukoze u krvi. Najbolja prevencija protiv nastanka dijabetesa podrazumeva usvajanje pravilnog načina ishrane, povećanje fizičke aktivnosti i održavanje normalne telesne težine.

Avatar

Tatijana Spasojević

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend