Društvo

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, za 6 meseci 26 žrtava

trgovina ljudima
Foto/Trgovina ljudima ilustracija Pixabay
U prvih šest meseci ove godine identifikovano je 26 žrtava trgovine ljudima u Srbiji, od kojih su 15 bili žrtve seksualne eksploatacije, najčešće su to deca.

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima – 30. juli, ustanovljen je novembra 2013. u okviru rezolucije: “Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima”, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima i u cilju promocije njihovih prava.

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja lokalne zajednice u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu.

Epidemija koronavirusa uticala je na povećanje broja vrbovanih mladih ljudi preko interneta, kao i interne trgovine ljudima između gradova u Srbiji, kaže Hristina Piskulidis iz organizacije Astra, koja se bavi direktnom pomoći tim žrtvama.

Hristina Piskulidis navodi da se na globalnom nivou, ali i u našoj zemlji povećala radna eksploatacija, što je posledica ekonomske krize, kao i migracija izazvanih ratovima.

Stručnjaci upozoravaju da je realan broj čak 10 puta veći. Prošle godine Srbija je zvanično imala 57 identifikovanih žrtava, od kojih 24 deteta, a među njima 18 devojčica.

Najzastupljeniji oblik eksploatacije je seksualna, a ta deca su zapravo bila žrtve prinude na vršenju krivičnih dela, na brak, prosjačenje.

Međutim, ukazuje da ekonomska nestabilnost i siromaštvo, kao i disfunkcionalne porodice u takvim situacijama utiču da mladi drugačije prepoznaju situacije vrbovanja ili radne eksploatacije.

“Oko 70–80 odsto žrtava u prošlosti ima iskustva nasilja, bilo vršnjačkog, bilo porodičnog ili partnerskog i onda se lako nađu u situaciji koja je alarmantna, ali ne prepoznaju da su u opasnosti”, navodi Hristina Piskulidis.

Jedan od načina kako se može pomoći žrtvama jeste da se obrati organizaciji Astra, koja se bavi i preventivnim edukacijama, najčešće sa mladima.

“Stalno radimo kampanje podizanja svesti sa namerom da se što šira javnost bori sa ovim problemom i da doprinesu njegovom rešavanju, jer je to društveni problem i ljudi bi trebalo se obrate nama kada primete neki od vidova eksploatacije”, kaže Hristina Piskulidis.

SOS broj 011 785 0000 od početka godine pozvalo je oko 2.500 ljudi, a kako kaže sagovornica, ta brojka se ni po čemu ne razlikuje od prethodne godine.

Astra pruža i usluge provere ugovora i firme potencijalnog budućeg poslodavca, povezuje ih sa sličnim organizacijama u inostranstvu, a radi i proveru poslovnih ugovora, i na stranom jeziku.

 

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend