Društvo

U 2019. godini vazduh u Požarevcu bio prekomereno zagađen preko 90 dana

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je izveštaj o kvalitetu vazduha na teritoriji Srbije za 2019. godinu. Prema ovom izveštaju u predhodnoj godini kvalitet vazduha u Požarevcu bio je 3 kategorije, odnosno prekomereno zagađen.

Kako u izveštaju navodi Agencija za zaštitu životne sredine vazduh u Požarevcu je bio prekomereno zagađen zbog prekoračenja granične vrednosti suspendovane čestice PM10. Veći broj prisustva ovih čestica u Požarevcu bio je zabeležen 95 dana, dok je srednja godišnja vrednost ovih čestica bila 46μg/m3.

Takođe u Požarevcu je u česticama PM10 bio detektovan i Benzo(a)piren koji je bio iznad  dozvoljenog nivoa. Na mernoj stanici Požarevac – BS NIS Petrol izmerena je srednja godišnja vrednost od 2 ng/m3 što spada u prekoračenje ciljne vrednosti.

Šta su PM čestice i Benzo(a)piren?

PM čestice – suspendovane čestice – Particulate matter, poznate kao nevidljive ubice iz vazduha prestavljaju prašinu manju od 10 mikrona, mešavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. U priordi su prisutne i manje od 4, 2.5 pa i 1 mikron. Uz PM10 uvek idu i PM2.5 čestice koje još lakše dospevaju u organizam jer su sitnije, i upravo one sa sobom nose teške metale.

Benzo[a]piren je policiklični aromatični ugljovodonik koji se nalazi u katranu, i ima hemijsku formulu C20H12. Njegovi metaboliti su mutageni i visoko karcinogeni. On je uvršten u grupu 1 karcinogena IARC-a. Ovo jedinjenje pripada klasi benzopirena. Ono se sastoji od benzenovog prstena kondenzovanog sa pirenom. Benzo[a]pyren je rezultat nepotpunog sagorevanja na temperaturi između 300 °C i 600 °C.

Kompletan izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine možete pronaći OVDE.

Marko Veljković

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend