93 sekunde Društvo Politika

Više vršioca dužnosti nego direktora

Na početku 2021.godine, od pet javnih preduzeća u Gradu Požarevcu, u svega dva su na funkciji direktori izabrani konkursom. Poslednja promena je Komunalnim službama gde je nakon razrešenja Slobodana Jovića, na funkciju vršioca dužnosti direktora od 1.januara Marko Marjanović.

Promena u Komunalnim službama usledila je nakon ostavke Jovića koja je otišao u penziju.

Komunalne službe su tako postale treće javno preduzeće u Požarevcu koje je ostalo bez direktora izabranog konkursom. Vršioci dužnosti na čelnim funkcijama u Toplifikaciji gde je u septembru 2020. prethodnog vd-a Dejana Dačića zamenio Slaviša Stojković, i u Ljubičevu gde je u martu vd mandat produžen Mirku Stojanoviću.

Direktori su na čelnim funkcijama u Vodovodu i Parking servisu. Aleksandar Dimitrijević je na funkciji  direktora Vodovoda i kanalizacije od 10.oktobra prošle godine, nakon što je obavljao funkciju vršioca dužnosti. Marija Papović bi u novembru 2021.godine trebalo da okonča četvorogodišnji mandat u Parking servisu.

Istorija direktora i vršioca dužnosti

Krajem septembra 2013.godine, a nakon što su prvi put sprovedeni konkursi imenovano je 7 direktora javnih preduzeća u Požarevcu. Među njima su bili i Direkcija za izgradnju i Radio Požarevac koji više ne postoje.

Toplifikacija bez izabranog direktora od 2019.godine

U Toplifikaciji je 2013.godine izabran Zoran Repedžić koji je razrešen za manje od godinu dana. Na njegovo mesto postavlja se Dejan Dačić koji u martu 2015.godine biva imenovan za direktora. Dačić je nakon isteka mandata u dva navrata bio vršilac dužnosti (mart 2019. i mart 2020.), da bi nakon ostavke v.d. funkciju preuzeo Slaviša Stojković. Na sednici skupštine na kojoj je Stojković postavljen za v.d. direktora, doneta je i odluka da se van snage stavi odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Toplifikacije. Odluka o sprovođenju tog javnog konkursa bila je doneta još 26.decembra 2019.godine. Stavljena je van snage zbog toga što je tekst konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije objavljen  nakon zakonski propisanog roka za objavljivanje oglasa o javnom konkursu.

I Ljubičevo bez izabranog direktora od 2019.godine

U Ljubičevu je tadašnji direktor Slobodan Živojinović razrešen na istoj sednici kao i prvi direktor Toplifikacije, nakon manje od godinu dana.  Na mestu vedea postavlja se Mirko Stojanović koji se u martu 2015.godine  imenuje za direktora ovog javnog preduzeća. Nakon isteka funkcije, skupština u dva navrata postavlja Stojanovića za vršioca dužnosti.

I u ovom preduzeću je, kao u Toplifikaciji, van snage stavljena odluka o sprovođenju konkursa za direktora  zbog probijanja rokova.

U Vodovodu 3 direktora za 7 godina

U Vodovodu se Saša Valjarević zadržao oko tri godine i razrešen je nakon što je podneo ostavku. Najpre je za v.d. direktora imenovan Igor Veselinović, a nakon toga od 2017.godine Vladimir Stojimirović koji u decembru 2018.godine biva imenovan za direktora. Na toj funkciji ostao je svega 6 meseci. Sredinom 2019.godine za vedea se imenuje Aleksandar Dimitrijević koji nakon više od godinu dana od postavljenja na vede funkciju biva izabran za direktora. Ovo imenovanje izazvalo je oštre reakcije u delu lokalne javnosti.

Parking servis jedini sa ženama na čelnim funkcijama

U Parking servisu je Verica Savić funkciju na koju je imenovana 2013.godine napustila krajem novembra 2016.godine iz ličnih razloga. Za v.d. direktora se postavlja Marija Papović koja se u novembru 2017.godine imenuje za direktorku, nakon jednog poništenog konkursa i ponovljenog gde je bila jedini kandidat. Direktorki mandat ističe krajem 2021.godine. Ovo je jedino javno preduzeće u kojem su na čelnim fukcijama bile žene i isključivo žene od kada se raspisuju konkursi za direktore.

Komunalne službe sa jednim direktorom tokom sedam godina

Komunalne službe su od 2013. do 2021.godine imale jednu osobu na funkcijama direktora i vršioca dužnosti direktora. To je Slobodan Jović koji je izabran konkursom u dva navrata 2013. i 2018.godine. U međuvremenu je bio vršilac dužnosti. Nakon održanih lokalnih izbora i konstituisanja nove vlasti, Jović odlučuje da ode u penziju nakon dve od četiri godine novog mandata. Za novog v.d.direktora se imenuje Marko Marjanović.

Avatar

Uroš Urošević

Bavi se novinarstvom od 1996.godine. Povremeni je dopisnik i saradnik više medija i organizacija u Srbiji. Oženjen, otac dvoje dece.

2 Komentara

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Odličan članak,kao i uvek!
    Nadam se da je Tužilaštvu i Policiji jasno da su takvi postupci protivzakoniti, znači da niti jedan VD nema nikakvu odgovornost i može da radi šta hoće!?! Njihovi “potpisi” nemaju nikakvu važnost, protivzakoniti su,znači kriminal,znači Robija!
    Izvršiti u svim JP spoljnu forenzičku reviziju,predati izveštaje Tužilaštvu i bukagije,naravno i oduzimanje protivzakonito stečene imovine optuženih i članova njihovih porodica!

  • Mega fakulteti sa večernjim tehničkim fakultetima u Zrenjanin i Čačku mogu samo takve direktore i da daju. Treba biti svestan da stručan gde partija sa šamari a to neće da prihvati. Zato nam se grad raspada od puteva do ostalih usluga. Najveće dostignuće im je ubacivanje vode iz Konjskog bagera u sistem vodovoda, privremeno

%d bloggers like this:
Send this to a friend