Društvo

Vlada Švajcarske pomaže ranjive grupe u Srbiji sa 435.000 evra

Program Swiss PRO objavio je dva nova javna poziva u cilju pružanja podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize izazvane korona virusom.

Saopšteno je da će Vlada Švajcarske sa 435.000 evra podržati do 30 projekata za najugroženije, saopšteno je danas.

Tim projektima se povećava dostupnost usluga socijalne zašite za najmanje 1.000 korisnika iz ranjivih društvenih grupa, kao i poboljšava pristup pravima i osnovnim potrebama za najmanje 300 gradjana koji žive u podstandardnim romskim naseljima.

Do 20 lokalnih samouprava će dobiti podršku za sprovodjenje usluga socijalne zaštite usmerenih na ublažavanje efekata pandemije, a ukupna vrednost tog poziva je 312.000 evra, dok će projekti trajati od 10 do 12 meseci, uz mogućnost partnerstva sa centrima za socijalni rad.

Podrška je namenjena za uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje obuhvata postojećih usluga socijalne zaštite na veći broj korisnika ili početak primene inovativne usluge socijalne zašte, poručeno je u saopštenju programa Swiss PRO.

Javni poziv je otvoren do 26. februara a pravo učešća ima 96 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, i to iz druge, treće i četvrte grupe razvijenosti, a koje trenutno pružaju do tri usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Još 10 lokalnih projekata će biti podržano u okviru javnog poziva za podršku odgovoru na posledice pandemije u podstandardnim romskim naseljima, a ukupna vrednost tog poziva je 123.000 evra, dok će projekti trajati od osam do 10 meseci.

Taj javni poziv je otvoren do 26. februara. a pravo učešća ima 57 lokalnih samouprava koje imaju na svojoj teritoriji najmanje jedno neformalno naselje sa najmanje 100 gradjana, kao i organizacije civilnog društva koje imaju najmanje dve godine iskustva, naročito u radu na poboljšanju statusa romske nacionalne manjine.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Mislim,hvala Švajcarskoj vladi,ali..! Izražavam bojazan da novac neće ni stići do osoba kojima je namenjen,jer će podobne NVO sve da prigrabe za sebe,a fingiraće neki projekat!
    Švjacarska vlada je trebala drugačije da pomogne,na primer kupovinom modularnih stambenih objekata za romske porodice,pa uvođenjem tih istih romskih porodica u sistem države na čijoj teritoriji žive,pa omogućavanje mikro preduzetništva tim istim romskim porodicama,pa omogućavanje asimilacije tih romskih porodica u sistem države,pa…! Izgleda da to nije cilj ovog projekta,već nešto drugo,očigledno…lošije!

%d bloggers like this:
Send this to a friend