Društvo Politika

Vujović: Nacrt zakona o zaštiti od buke ušao u javnu raspravu

Foto: Boom93/MMV
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović najavila je da će Nacrt zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini biti u javnoj raspravi od danas do 23. juna, što znači da će do tada sve zainteresovane strane moći da pošalju svoje komentare, predloge i sugestije na tekst Nacrta zakona.

„Nacrtom zakona preciznije je definisano šta je buka u životnoj sredini, proširena je lista izvora buke, kao i nadležnih organa za izradu strateških karata buke i akcionih planova. Nacrtom se uređuju subjekti zaštite od buke, mere i uslovi zaštite, pristup informacijama o buci, nadzor i druga pitanja od značaja za zaštitu životne sredine i zdravlje ljudi“, rekla je Vujović, saopštilo je ministarstvo

Ministarka je dodala da su na inicijativu Grada Beograda u zakon uneta i dva člana koji se odnose na nadležnost za merenje buke koju emituju ugostiteljski objekti.

„Ovim predlogom daju se ovlašćenja komunalnoj miliciji u jedinicama lokalne samouprave da po prijavi građana mogu da mere i kontrolišu buku iz ugostiteljskih objekata“, rekla je ona.

Vujović je ukazala da građani godinama imaju problem s bukom u gradskim zonama, koja dolazi iz pojedinih ugostiteljskih i drugih objekata koji emituju buku, što je posebno izraženo u stambenim zonama.

„Donošenjem novog zakona, kao i seta podzakonskih akata, omogućiće se brže i efikasnije rešavanje problema buke“, istakla je ministarka i dodala da su Nacrtom zakona transponovane odredbe Direktive EU u oblasti buke.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend