Društvo

Za usluge informisanja duplo više para nego za ostvarivanje javnog interesa

Uvidom u planirane troškove budžeta Požarevca u ovoj godini, ispostavlja se da grad u 2020.godini u odnosu na podršku medijskim projektima za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,  dvostruko više novca izdvaja za medijske usluge, tj. zakup prostora u medijima za izveštavanje o radu organa lokalne samouprave.
ilustracija: Pixabay

Grad Požarevac ovih dana ponovo nabavlja medijske usluge i za prostor u novinama koje pokrivaju područje Braničevskog okruga u narednih godinu dana spreman je da iz budžeta plati do 2,5 miliona dinara. U proteklih godinu dana, lokalna uprava u Požarevcu je na isti način plaćala izveštavanje o svom radu, a osim novina ovakav način nabavljanja medijskih usluga se vrši i za televiziju, radio i internet radio.

 

Od medija, odnosno novina koje vrše ovu uslugu očekuje se izveštavanje o svim značajnim slukpovima, manifestacijama i događanjima od interesa za grad Požarevac i gradsku opštinu Kostolac iz oblasti zaštite životne sredine, zdravstva, kulture, obrazovanja, sporta, turizma, rada humanitarnih organizacija. Takođe, u uslugu je uključeno izveštavanje o radu organa grada Požarevca, Skupštine grada i njenih stalnih i povremenih radnih tela, gradskog veća i gradske uprave.

U uslugu su uključeni mesečna pretplata na list za 150 primeraka, objavljivanje reklama i oglasnih poruka za kampanje iz delokruga rada lokalne samouprave i objavljivanje čestitki povodom državnih i drugih praznika.

Usluge podrazumevaju objavljivanje minimalno 150 strana na godišnjem nivou (50 u koloru i 100 crno-belih koje se odnose na rad lokalne samouprave. Uključeno je 5 strana oglasa, 7 strana čestitki i nedeljna pretplata na 150 primeraka lista.

Definisani su kadrovski i tehnički kapaciteti medija koji obavlja ovu uslugu. Tako bi štampano glasilo trebalo da ima najmanje 2 novinara, jednog fotoreportera, 1 odgovornog urednika, 6 računara, 2 štampača, 1 skener, 3 digitalna fotoaparata, 4 reporterska diktafona i odgovarajući program za pripremu i prelom lista štampe.

 

Planom javnih nabavki u ovoj godini predviđeno je da se medijske usluge informisanja plaćaju i za lokalni radio i internet radio (1.200.000 RSD) , novine sa republičkim pokrivanjem (775.130 RSD) i televiziju sa regionalnom pokrivenošću (5.850,000 RSD). Ukupno, to je 10.325.130 dinara sa porezima.

 

Grad trenutno ima zaključen godišnji ugovor sa listom „Reč naroda“, na iznos od 2.264.015,59 dinara. Taj ugovor ističe 22.jula.

Za medijske usluge radija grad do 24.decembra ima ugovor sa preduzećem „HIT“ za iznos od 499.680 dinara.

Za medijske usluge internet radija do istog datuma važi ugovor sa firmom „Urban grad“ za iznos od  599.403 dinara.

Medijske usluge televizije plaćaju se 4.798.800 dinara preduzeću „SAT TV Communications“ po ugovoru koji važi do 28.januara naredne godine.

U planovima javnih nabavki, postupci za pribavljanje usluga informisanja opravdavaju se i potrebom informisanja građana i šire javnosti o radu naručioca koji je u ovim nabavkama Skupština grada Požarevca.

Grad inače plaća i prenose sednica skupštine. Tako je sa preduzećem „SAT TV Communications“ do 30.juna ove godine grad imao zaključen ugovor za prenos 5 sednica skupštine, u ukupnom iznosu od 708.000 dinara, odnosno 141.600 dinara po sednici.

 

Inače, u odnosu na interes organa lokalne samouprave, za ostvarivanje javnog interesa u medijima iz budžeta se izdvajaju znatno skormnija sredstva. Ove godine je za čak 19 medijskih projekata izdvojeno svega 5.130.000 dinara. To je približno upola manje nego što bi ukupno 5 medija trebalo da dobije za uslugu informisanja javnosti o radu lokalne samouprave.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Stvar je vrlo jednostavna. Bez para od Javne nabavke ti mediji ne bi mogli da prežive na tržištu i zato ih Grad Požarevac finansira, a oni sa druge strane rade promociju vlasti. Sve to treba ukinuti, baš kao i državno oglašavanje u medijima. Ko može da utvrdi čitanost Reč natroda ili gledanost SAT TV. Za te pare Požarevac može i na nekoj nacionalnoj tv da emituje sednice Skupštine, a u Večernjim novostima da izlazi svake nedelje na 4 strane šta se radi u Požarevcu. Reč naroda je čitala moja baba, a ona je umrla pre 20 godina.

%d bloggers like this:
Send this to a friend