Društvo

Zaštitnik gradjana: Hitno formirati sve centre za podršku hraniteljstvu i obezbediti stručne radnike

Zaštitnik gradjana utvrdio je brojne propuste u radu više nadležnih organa Srbije koji ni posle sedam godina od donošenja odluke Vlade Srbije nisu uspeli da formiraju centre za porodični smeštaj i usvojenje.
FOTO: Boom93

Time bi bila omogućena adekvatna podrška deci i hraniteljskim porodicama, te je Zaštitnik naložio hitne mere za ispravljanje nedostataka.

Zaštitnik je saopštio da su propuste načinili Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo finansija i jedinice lokalne samouprave.

Preporuke za unapredjenje rada Zaštitnik gradjana je uputio ministarstvima za koja je utvrdio da su načinili propuste u radu, kao i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Republičkom i Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu i Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

“Zaštitnik gradjana je u postupku pokrenutom po sopstvenoj inicijativi utvrdio da je od predvidjenih osam formirano sedam centara za porodični smeštaj i usvojenje na teritoriji Republike Srbije, a da samo jedan od njih obavlja delatnost u oblasti hraniteljstva na celoj teritoriji za koju je osnovan”, piše u saopštenju.

Ostali centri su preuzeli nadležnost samo na teritoriji koju su mogli da preuzmu po broju zaposlenih i na osnovu standarda rada sa hraniteljskim porodicama.

U saopštenju Zaštitnik kaže da je utvrdjeno da je Centar Subotica osnovan 2018. godine, ali da do danas nije počeo da radi, dok nije ni osnovan Centar Bela Crkva, predvidjen Uredbom Vlade o mreži ustanova socijalne zaštite.

“Poslove iz oblasti hraniteljstva na teritorijama koje nisu preuzeli centri za porodični smeštaj i usvojenje, i dalje obavljaju ionako preopterećeni centri za socijalni rad”, ukazao je Zaštitnik.

Uz to, nijedan od osnovanih centara koji obavljaju delatnost, nema adekvatan broj zaposlenih, ne računajući Centar Subotica koji je osnovan, a nije počeo da radi, te uopšte nema zaposlene.

“Osnovani centri obezbedjuju podršku za manje od polovine od ukupnog broja dece na porodičnom smeštaju i za manje od polovine od ukupnog broja hraniteljskih porodica u zemlji”, odnosno zato “više od polovine dece na porodičnom smeštaju i više od polovine hraniteljskih porodica nema obezbedjenu specijalizovanu podršku”, navela je kancelarija Zaštitnika.

Zaštitnik gradjana je takodje utvrdio da ni posle 12 godina od donošenja Pravilnika o hraniteljstvu, kao ni devet godina od donošenja novog Zakona o socijalnoj zaštiti, hraniteljstvo “nije ni približno razvijeno u obimu u kome to propisi predvidjaju i omogućavaju”.

U preporuci, Zaštitnik gradjana je naložio svim nadležnim organima da bez odlaganja isprave uočene nedostatke, obezbede specijalizovane obuke za hranitelje i kontinuiranu i pravovremenu pomoć i podršku, piše u saopštenju.

Zaštitnik gradjana ukazuje da smatra da se rešenje problema mora tražiti i u izmenama propisa koji regulišu ovu oblast, kako bi se pratile potrebe u praksi.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend