Društvo

Ziđin: Zahtevi inspekcije biće ispunjeni, eliminisaće se i najmanji uticaj na kvalitet vode u Peku

reka
reka /arhiva foto T.S.
Kako bi povećala efikasnost prečišćavanja voda iz majdanpečkog Južnog revira i tamošnjeg postrojenja za drobljenje rude, kompanija Ziđin je do 16. aprila očistila sve postojeće taložnike za prihvat atmosferskih voda a zahtevi inspekcijskog tima biće u potpunosti ispunjeni do kraja aprila, saopšteno je iz te kompanije.

Jedan ultrazvučni merač protoka vode instaliran je za merenje količine vode koja se ispušta u reku, a drugi će biti postavljen najkasnije 20. aprila. Kompanija je takođe očistila i korito reke Mali Pek od mulja koji se taložio decenijama. Dva nova taložnika za prečišćavanje otpadnih voda su završena, a izgradnja trećeg je u toku i biće gotova do kraja aprila, navodi se u saopštenju kompanije Ziđin.

To je, kako se navodi u saopštenju, rezime postupanja kompanije po merama izrečenim nakon kontrole u kojoj su tokom marta učestvovale inspekcije tri različita ministarstva.

Kompanija Ziđin koja posluje u Srbiji dobila je rok da do 30. aprila otkloni nepravilnosti koje je tada uočila inspekcija, ali i obećanje da će, zbog iskazane sumnje u postojanje više zagađivača reke Pek, u narednom periodu sve tri inspekcije nastaviti da se bave ovim problemom kako bi se utvrdili svi potencijalni zagađivači.

Sredinom marta kompaniji je naloženo da do kraja aprila očisti postojeće kanale i taložnike za prihvat atmosferskih voda i izgradi nove za mehaničko prečišćavanje otpadnih voda u kojima će se, pored atmosferskih, prečišćavati i vode iz perionice teških vozila.

Naloženo je, a dosad i učinjeno, da se i korito reke Mali Pek, u delu koji nije u rudničkoj zoni, očisti od materijala koji se decenijama taložio i da se i na toj lokaciji izgrade taložnici, navode iz kompanije Ziđin.

Na kraju, treći i poslednji zadatak koji je ogranak kompanije u Majdanpeku dobio, jeste redovno ispitivanje i vođenje dnevnika o kvalitetu otpadnih voda pre mehaničkog prečišćavanja i nakon toga.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Dejan Milijanović potvrdio je u svojoj izjavi, 14. aprila, da su tri inspektora, na osnovu predstavki građana povodom zamućenja reke Pek, sinhronizovanim delovanjem “utvrdili eventualni uticaj na zagađenje reke i od strane Ziđina, ali i od drugih potencijalnih zagađivača”.

Rudarski i vodoprivredni inspektor i inspektor zaštite životne sredine, kako je pojasnio Milijanović, zajedničkim nadzorom i akcijom utvrdili su da zamućenje reke Pek počinje u delu gde se atmosferska kanalizacija uliva u njenu pritoku Mali Pek.

Kako bi smanjila uticaj na kvalitet vode u reci Veliki Pek, kompanija saopštava da je uložila znatna sredstva i napor da instalira nove pumpe i cevovode za reciklažu svih otpadnih voda iz filtraže i njihov povratak u flotaciju.

Posao će, kažu u “Ziđinu” biti završen do kraja aprila i tada se otpadne vode iz filtraže neće ispuštati u reku Veliki Pek.

U skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i standardima za kvalitet voda, u toku je izrada i novog projekta prečišćavanja rudničkih otpadnih voda u RBM-u. Kompanija Ziđin će novi projekat realizovati kada za njega dobije odobrenje nadležnih srpskih institucija.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend