Ekonomija

Dostavljeno obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa

Obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno je u poresko sanduče na portalu Poreske uprave svim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove za odlaganje plaćanja poreskih obaveza u skladu sa vladinom uredbom, saopštila je danas Poreska uprva Srbije.

To obaveštenje sadrži podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu, a za paušalno oporezovane obveznike način plaćanja dugovanog poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava je podsetila privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze i da se pridržavaju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica bolesti kovid-19.

Na sajtu Poreske uprave objavljene su detaljne informacije o načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima sa odgovarajućim primerima i pojašnjenjima.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati i u Кontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i na šalteru “Vaš poreznik” u 37 filijala širom Srbije.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend