Ekonomija

DRI o Završenom računu budžeta Srbije za 2020. dala mišljenje s rezervom

Državna revizorska institucija (DRI) je u izveštaju o reviziji Završnog računa budžeta Srbije za 2020. godinu dala mišljenje s rezervom jer je utvrdila odredjene nepravilnosti.

Po nalazima DRI u Završnom računu nisu iskazana potraživanja države po osnovu nenaplaćenih poreskih i neporeskih prihoda i potraživanja po osnovu nenaplaćenih primanja od prodaje imovine.

“Nisu iskazana primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu najmanje od 5,4 milijarde dinara, a više su iskazana primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu najmanje od 7,07 milijardi dinara i u istom iznosu više su iskazani rashodi za diskonte na dugoročne hartije od vrednosti”, navodi se u danas objavljenom izveštaju DRI o reviziji Završnog računa budžeta Srbije za 2020. .

Ukazano je i da su više iskazani izdaci za otplatu glavnice u iznosu najmanje od oko 5,8 milijardi dinara a manje su iskazane obaveze u iznosu najmanje oko 4,7 milijardi dinara, kao i da su više obuhvaćeni tekući rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u iznosu najmanje 13 milijardi dinara.

Državni revizori su utvrdil da su prihodi u iznosu od oko 1,37 milijardi dinara evidentirani i iskazani kao sopstveni prihodi korisnika budžeta iako po svojoj prirodi i pripadnosti nemaju tretman sopstvenih prihoda.

“Učešće duga opšteg nivoa države u bruto domaćem proizvodu (BDP), ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, na kraju 2020. godine iznosilo je 58,23 odsto, što je iznad nivoa od 45 odsto BDP-a, odredjenog Zakonom o budžetskom sistemu”, istakla je DRI.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend