Društvo Ekonomija

EU do sada pomogla DRI sa više od 1,7 miliona evra

Evropska unija (EU) podržala je do sada Državnu revizorsku instituciju (DRI) Srbije sa više od 1,7 miliona evra, kako bi se njen rad unapredio i Srbija približila evropskim standardima u ovoj oblasti, a planirani su projekti i u narednom periodu, objavila je današnja "Politika".
Ilustracija / Pixabay

Predsednik DRI Srbije i generalni državni revizor Duško Pejović rekao je za taj list da je pravilno upravljanje javnim finansijama od velikog je značaja za proces EU integracija, povezan sa većim brojem pregovaračkih poglavlja, a pomoć DRI je deo reforme javne uprave u Srbiji koju EU podržava.

Prema njegovim rečima, DRI predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi, jer brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način.

Podsetio je da je DRI je najviši organ zadužen da vrši kontrolu javnih sredstava i upravlja javnom imovinom, koji funkcioniše od 2005. i nadležan je za reviziju oko 11.000 direktnih i indirektnih i drugih korisnika javnih sredstava.

Precizirao je da DRI sprovodi reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja, čime ukazuje na uzroke koji dovode do nepravilnosti i nesvrsishodnosti i zato predlaže promene u sistemu i utiče na povećanje odgovornosti u javnom sektoru.

Pejović je naveo da je poslednih godina povećana transparentnost u radu DRI, odnosno objavljivanju dokumenata u procesu revizije.

“Tako se na sajtu DRI, pored informacija o sprovedenim revizijama, utvrdjenim nepravilnostima i podnetim prijavama, mogu pronaći i izveštaji šta su subjekti revizije preduzeli da otklone uočene nepravilnosti, kao i izveštaji u kojima se ocenjuju preduzete mere”, rekao je on i dodao da postoji i Registar preporuka gde se vidi njen status, odnosno kako je ona sprovedena.

Prema njegovim rečima, DRI je u 2019. u izveštajima o reviziji subjektima dala 1.970 preporuka, kako bi greške i nepravilnosti, uočene tokom sprovodjenja revizije, bile otklonjene.

U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja data je 1.221 preporuka, u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja dato je 100 preporuka, u izveštajima o reviziji pravilnosti poslovanja 420, a u izveštajima o reviziji svrsishodnosti poslovanja 229 preporuka.

Istakao je i da su revizijama sprovedenim u Srbiji 2019. ostvareni finansijski efekti u iznosu od 168,6 miliona dinara, od čega je 36,1 million dinara bilo povećenje prihoda, a 132,5 miliona dinara smanjenje rashoda.

“Izvršeno je i uskladjivanje poslovanja sa propisima za više od 103 miliona dinara i evidentirana je imovina u iznosu većem od 510 milijardi dinara”, kazao je Pejović.

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

  • Bedža EU daje kintu DRI i pokušava da ih natera da rade svoj posao! DRI ne radi svoj posao i pušta,pa čak i pokriva užasnu zloupotrebu i krađu iz javnih finansija!
    Nisu sproveli niti jednu spoljnu forenzičku reviziju,koja bi naterala Tužilaštvo da pokrene na hiljade krivičnih prijava!
    Ma, opušteno,svi koji ne rade svoj zakonski posao i svi koji su saučesnici u teškim krivičnim delima,biće obuhvaćeni Lustracijom!
    Tako da,drugovi-gospodo, gotovi ste!

%d bloggers like this:
Send this to a friend