Društvo Ekonomija

Nova trafostanica u septembru

Radovi na izgradnji trafostanice „Rudnik 4“, koji su počeli krajem oktobra, odvijaju se u kontinuitetu i prema predviđenoj dinamici. Tako je bilo i u toku vanrednog stanja. Stepen završetka prve faze radova je oko 65 odsto.
Energija Kostolac/Postavljanje opreme u trafopolju

Tako je bilo i u toku vanrednog stanja. Stepen završetka prve faze radova je oko 65 odsto.

Reč je o trafostanici snage 32 MVA (2×16 MVA), napona 110/6 kV, koja će snabdevati električnom energijom rudarsku mehanizaciju i opremu koja će raditi u zapadnom delu ugljenog ležišta Površinskog kopa „Drmno“.

Prema rečima Aleksandra Zlatkovića, projekt-menadžera za izgradnju trafo-postrojenja, projekat se realizuje u dve etape. Prva faza obuhvata radove na izgradnji dalekovoda 110 kV u dužini od 2,3 kilometra od razvodnog postrojenja 110 kV TE „Kostolac B“ do TS „Rudnik 4“ i TS „Rudnik 4“ 110/6 kV.

Energija Kostolac/ Aleksandar Zlatković projekat-menadžer

− Da bi se objekat pustio u rad, moraće da se sačeka završetak poslova predviđenih za drugu fazu realizacije projekta, koji se odnose na izgradnju priključka, odnosno proširenje i rekonstrukciju razvodnog 110 kV postrojenja u vlasništvu EMS u TE „Drmno“ i projektovanje i izgradnju vazdušnog priključnog voda u dužini od 600 metara koji prolazi kroz krug Termoelektrane „Kostolac B“ do razvodnog postrojenja 110 kV u TE „Drmno“. Ovo je veoma komplikovan zahvat, jer vod napona 110 kV mora da se provuče ispod vodova 400 kV postojećih blokova B1 i B2 u TE „Kostolac B“. U toku je nabavka kablova i postrojenja napona 6 kV za napojnu mrežu iz TS „Rudnik 4“ prema BTO sistemima koji će se iz nje napajati električnom energijom. Ukupna vrednost kompletnog projekta je 750 miliona dinara i EPS ga finansira iz sopstvenih izvora − rekao je Zlatković.

Rok za završetak prve faze radova je 10 meseci od dana uvođenja izvođača radova u posao. Prema Zlatkovićevim očekivanjima, radovi treba da se završe u roku, tokom jula ove godine.

Izvođači

Oprema za trafostanicu nabavlja se preko firme „Simens“. Radove na izgradnji TS izvodi „Južna Bačka“, a opremu i radove za dalekovod (etapa 1) nabavlja „Elektroistok izgradnja“. Projektovanje, nabavku opreme i radove za vazdušni priključni vod (etapa 2) izvode zajedno „Elektroistok izgradnja“ i „Elmod inženjering“. Proširenje i rekonstrukciju RP 110 kV u TE „Kostolac B“ u vlasništvu EMS-AD zajednički rade „Južna Bačka“ i „Elektroistok izgradnja“.

Energija Kostolac/Zgrada trafostanice

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend