Ekonomija

Poreski stručnjaci: Smanjenje poreza na pomoćne objekte, mamac za obveznike koji ga nisu plaćali

Ministarsto finansija Srbije priprema izmene Zakona o porezu na imovinu sa namerom da smanji namete koji u većini lokalnih samouprava ni do sada nisu plaćani, ocenili su danas poreski stručnjaci za Betu.
ilustracija/pixabay

Petar Škobić iz Saveza računovodja Srbije rekao je da je, smanjenjem poreza na nekretnine koje se nalaze u kategoriji pomoćnih objekata, država verovatno planirala da stimuliše gradjane da prijave imovinu i po osnovu većeg obuhvata poreskih obveznika obezbedi i veće prihode u budžete lokalnih samouprava koje naplaćuju te namete.

Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu koje su u javnoj raspravi do 4. novembra predvidjaju da pomoćni objekti koji su bili u funkciji stambenog ili poslovnog objekta budu izuzeti iz te kategorije i oporezuju se po istom principu kao i garaže za vozila, plovila i vazduhoplove.

Ta kategorija nekretnina ima nižu poresku osnovicu od stambene i poslovne i utvrdjuje se na osnovu prosečne cene kvadrata, a niža je od cene kvadrata stambenog i poslovnog prostora.

Ministarstvo finansija smatra da će gradjani na taj način biti rasterećeni iako poreski stručnjaci procenjuju da se ni do sada taj porez na pomoćne objekte uglavnom nije plaćao, a u nekim lokalnim samoupravama čak ni porez na poljoprivredno zemljište, jer gradjani nisu “edukovani” i ne znaju šta treba da prijave od imovine da bi bila oporezovana.

Poreski savetnici tvrde da ni satelitski snimci nisu pouzdani pa pošto država nije sposobna da potpiše imovinu, ta obaveza je ostavljena gradjanima uz pretnju kaznom ako je ne ispune.

“Ni 50 odsto poreskih obveznika ni do sada nije plaćalo porez na pomoćne objekte iako je to zakon predvidjao jer su ih prijavljivali sami gradjani”, rekao je Škobić.

Pomoćni objekti su u Zakonu o porezu na imovinu prilično široko definisani i obuhvataju nekretnine u koje spadaju “pomoćni objekti koji nisu zgrade, bunari, bazeni rezervoari, cisterne i slično, zatim, pomoćne zgrade čija je podna površina ispod površine zemlje, kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva”.

U grupu pomoćnih objekata koji će biti oporezovani kao garaže spadaju i ekonomski objekti, za životinje, staje za gajenje konja, goveda, koza, ovaca i svinja, živine kao i objekti za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica.

U istoj kategoriji su i ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke, senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, silosi ambari, koševi, ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu.

Kao posebna vrsta sada se navode i nadstrešnice osnove preko 10 kvadratnih metara a koje su samostalni objekti.

“Predloženim izmenama smanjuje se poresko opterećenje za pomoćne objekte i proširuje poresko oslobadjanje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju”, navelo je Ministarstvo finansija u tumačenju preloženih novina.

Kako je obješnjeno, primenom sadašnjeg zakona nema osnova da obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, kao na primer gradjani, ostvare poresko oslobadjanje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osim ako nisu istovremeno i obveznici poreza na dohodak gradjana na prihode od poljoprivrede i šumarstva.

Izmenama se predlaže da svi obveznici koji ne vode poslovne knjige mogu ostvariti poresko oslobodjenje za pomoćne objekte i to ako nisu ustupljeni drugom licu uz naknadu, na period koji u toku 12 meseci traje duže od 183 dana.

Predloženim novinama predvidjeno je da su poreski obveznici dužni da do 31. januara podnesu poreske prijave u skladu sa novom kategorizacijom, a stručnjaci kažu da će biti “interesantna situacija ako do tada nisu bili prijavili svu tu imovinu”.

Porez na imovinu plaća se kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend