Ekonomija

Rekonstrukcija Doma zdravlja: Ponovo će morati da traže projektante

O rekonstrukciji objekata Doma zdravlja u Požarevcu priča se u poslednje tri godine, ali do danas građevinski radovi nisu počeli. Grad će morati ponovo da traži projektanta za rekonstrukciju jer je javna nabavka raspisana u februaru obustavljena zbog neprihvatljivih ponuda.
Dom zdravlja u Požarevcu foto: U.U.

Zapravo, na adresu lokalne uprave stigla je samo jedna ponuda i to preduzeća Biroinvest iz Beograda koju je komisija ocenila kao neprihvatljivom jer nije ispunjavala sve uslove iz Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije.

Očekuje se da će javna nabavka za idejni projekat i projekat rekonstrukcije zgrada Doma zdravlja sa Medicinom rada biti ponovo raspisana do kraja juna.

Procenjena vrednost izrade projektne dokumentacije iznosila je oko 4,6 miliona dinara, bez poreza.

 

Šta bi trebalo da se radi na zgradama?

Budućim projektom trebalo bi da budu obuhvaćene zgrade opšte medicine, hitne pomoći, stara zgrada medicine rada, dečji dispanzer i Medicina rada. Ukupna kvadratura ovih objekata je 9.500 kvadrata.

Na svim zgradama bi trebalo da se predvidi sanacija krovnih pokrivača, zamena stolarije sa novom PVC stolarijom po uzoru na postojeću, promene dotrajali podovi, saniraju stepeništa, ograde i rukohvati i zamene ograde.

Projekat bi trebalo da sadrži sanaciju i modernizaciju svih sanitarnih čvorova i kuhinje sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Toaleti će konačno biti razdvojeni na muške i ženske, biti prilagođeni osobama sa invalidetom i dobiti novu rasvetu.

Zgrade bi trebalo da dobiju i nove termoizolovane fasade.

Svi trotoari i prilazi bi trebalo da budu dostupni osobama sa invalidetom, a u zgradama projektuje nova rasveta sa LED izvorom svetlosti.

U stepenišni prostor zgrade opšte medicine bi trebalo da se ugradi lift.

Toplopredajna stanica grejanja preko koje je Dom zdravlja povezan na gradsko grejanje bi trebalo da se u pogledu kapaciteta usaglasi sa termičkim potrebama Doma zdravlja. Zgrade bi trebalo da dobiju sisteme za ventilaciju i klimatizaciju i sistem za pripremu tople sanitarne vode. Svim sistemima bi trebalo da se upravlja sa jednog mesta.

 

Po dobijanju projekta i saglasnosti ostaje pitanje kako će Grad Požarevac finansirati rekonstrukciju ovih objekata. Najverovatnije je, što se i ranije pominjalo, da će to biti uz pomoć Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjim, kod koje će evidentno grad aplicirati za novac za radove na zgradama Doma zdravlja.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend