Ekonomija

Vlada usvojila smernice kako da javna preduzeća planiraju troškove u 2021. godini

Vlada je na nedavnoj sednici usvojila nove smernice po kojima treba da sastavljaju plan poslovanja. U slučaju pojedinih rashoda ne smeju da budu velikodušniji nego ove godine, ali pre toga moraju dobro da prouče šta su isposlovali ove godine kako se narednih godina ne bi - precenili.
Pixabay/ilustracija

– Prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dala Vlada, nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, odnosno drugi nadležni organ – stoji u smernicama. – Sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. godinu. Uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju.

Preporučuje im se da ovog puta urade više na unapređenju korporativnog upravljanja. Raspodelu procenjene dobiti za ovu godinu treba da usklade sa budžetskim pravilima, odnosno da deo preliju u državnu, pokrajinsku ili loklanu kasu. Prilikom planiranja zarada i zapošljavanja moraju precizno da predstave trenutno stanje, broj zaposlenih po sektorima, njihove kvalifikacije, starosnu i polnu strukturu.

Više informacija možete pročitati OVDE.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend