Link Up

Centar za učenje stranih jezika „LINK UP“ je specijalizovana škola za učenje engleskog jezika na svim nivoima (od početnog do višeg), za sve uzraste (za decu i odrasle) i za različite namene (opšti i poslovni engleski, pripreme za međunarodne ispite).
Centar za učenje stranih jezika Vam pruža mogućnost da naučite, proširite, obnovite znanje engleskog jezika ili ga prilagodite svojim potrebama. Na osnovu principa savremene metodike, uz rad u malim grupama ravnopravno se razvijaju četiri osnovne veštine u učenju stranog jezika (čitanje, slušanje, pisanje i veština govora).
Centrom za učenje stranih jezika „LINK UP“ rukovodi Sunčana Tadić, dugogodišnji profesor Požarevačke gimnazije i član stručnog udruženja profesora engleskog jezika ELTA. Veliko iskustvo i brojna usavršavanja metodike nastave engleskog jezika na stručnim seminarima, pomogla su da se odaberu, dobro osmišljeni i interesantni udžbenici i audio-video programi izdavačke kuće Longman Pearson.
LINK UP je započeo upis u novu školsku godinu.
Kursevi engleskog jezika za decu i odrasle i sve nivoe znanja.
Priprema za međunarodne, prijemne ispite i takmičenja.
Za sve informacije i prijavljivanje 012 221 452 i 064 417 3737