Link Up

Centar za učenje stranih jezika “LINK UP” je specijalizovana škola za učenje engleskog jezika na svim nivoima (od početnog do višeg), za sve uzraste (za decu i odrasle) i za različite namene (opšti i poslovni engleski, pripreme za međunarodne ispite).
Centar za učenje stranih jezika Vam pruža mogućnost da naučite, proširite, obnovite znanje engleskog jezika ili ga prilagodite svojim potrebama. Na osnovu principa savremene metodike, uz rad u malim grupama ravnopravno se razvijaju četiri osnovne veštine u učenju stranog jezika (čitanje, slušanje, pisanje i veština govora).
Centrom za učenje stranih jezika “LINK UP” rukovodi Sunčana Tadić, dugogodišnji profesor Požarevačke gimnazije i član stručnog udruženja profesora engleskog jezika ELTA. Veliko iskustvo i brojna usavršavanja metodike nastave engleskog jezika na stručnim seminarima, pomogla su da se odaberu, dobro osmišljeni i interesantni udžbenici i audio-video programi izdavačke kuće Longman Pearson.
LINK UP je započeo upis u novu školsku godinu.
Kursevi engleskog jezika za decu i odrasle i sve nivoe znanja.
Priprema za međunarodne, prijemne ispite i takmičenja.
Za sve informacije i prijavljivanje 012 221 452 i 064 417 3737
LINK UP vam nudi sledeće kurseve:

1. KURSEVI ZA DECU

Naša ideja je da deca, kontinuiranim učenjem, od predškolskog nivoa, kroz osnovnu i srednju školu u uzrastu oko 17-18 godina dostignu viši srednji nivo znanja (CEF B2). Ovaj nivo znanja omogućava potpunu samostalnost u upotrebi jezika i njegovom daljem učenju. Deca u našoj školi mogu početi sa učenjem engleskog jezika  u bilo kom uzrastu, sa ili bez prethodnog znanja. Rad sa decom odvija se u malim grupama 4-8, uz audio i vizuelnu podršku. Programi prate razvoj intelektualnih i motoričkih sposobnosti dece i time omogućavaju da deca rade odgovarajućim tempom i kroz aktivnosti zanimljive za njihov uzrast (igra, gluma, muzika, TPR). Nastava se odvija dva puta nedeljno po 50 minuta.

2. KURSEVI ZA ODRASLE

U okviru kurseva za odrasle možete se odlučiti za kurs opšteg engleskog jezika (General English) ili poslovnog engleskog (Business English). Opšti kursevi za odrasle su namenjeni svima koji zele da poboljšaju svoje znanje engleskog jezika, dok su poslovni kursevi namenjeni svim zaposlenima ili studentima koji se pripremaju da započnu svoju profesionalnu karijeru.                                                                                                             

Pre početka kursa obavezno je testiranje za utvrđivanje nivoa znanja, a na početku kursa se radi i analiza potreba polaznika. U toku kursa se radi 3 do 5 testova kojima se utvrđuje napredovanje polaznika, a na kraju se polaže završni test koji testira sve jezičke veštine. Po završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat o postignutom nivou znanja. Kursevi mogu biti redovni (2 x 1 čas nedeljno od 50 min) i intenzivni (2 x 2 časa nedeljno od 90 min).

3. KURSEVI ZA PREDUZECA

Poslednjih godina se povećava potreba za znanjem engleskog jezika u cilju zapošljavanja ili uspešnijeg obavljanja posla dolaskom stranih poslovnih banaka i stranih firmi.  Za preduzeća organizujemo nastavu iz opšteg ili poslovnog jezika. Posle testiranja i uvida u potrebe polaznika primenjujemo odgovarajući program. Intenzitet nastave se prilagodjava potrebama i mogućnostima. Sve bliže detalje možemo vam poslati u našoj preliminarnoj ponudi.

4. MEĐUNARODNI ISPITI

U našoj školi vršimo pripremu za polaganje međunarodnih ispita, a takođe možete dobiti sve druge savete u vezi sa ovim ispitima – našu procenu posle preliminarnog testiranja, brošure, kontakt telefone.

UDZBENICI

Centar za učenje stranih jezika “LINK-UP” koristi savremene udžbenike renomiranog svetskog izdavača “PEARSON”, kao i prateće audio i vizuelne materijale.

STA OBUHVATA CENA KURSA?

– broj časova (prema uzrastu i nivou znanja)

– preliminarno testiranje

– redovno testiranje tokom kursa (3-5 testova)

– završni test

– izdavanje sertifikata