Da se razumemo

Centri za decu i osobe sa invaliditetom i kako opstaju

Izgradnja servisa podrške porodici i angažovanje šireg okruženja u procesu inkluzije preduslovi su za kvalitetan život deteta sa teškoćama i njegovo uključivanje u širu zajednicu. Društvo je u velikom problemu ukoliko podršku deci sa teškoćama vidi isključivo u specijalističkim tretmanima i lekovima.

U vezi sa tim od izuzetne su važnosti udruženja roditelja, usluge dnevnih boravaka, predah za roditelje, stanovanje uz podršku  itd.  

Društveno je relevantno da se deca sa smetnjama ne tretiraju kao anomalija koja opterećuje funkcionisanje zajednice, već da budu tretirana kao integralni i punopravni članovi, koji imaju svoje mesto i doprinos. Ako ništa drugo, čine nas boljim ljudima, a društvo koje ih prihvata kao ravnopravne građane postaje bolje mesto za život.

Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Požarevcu postoji od 2003.godine.

Na otvaranje dnevnog centra čekalo se dugo. Još početkom  ’90. postojala je pojedinačna inicijativa roditelja sa decom ometenom u razvoju za organizovanjem posebnog vida podrške, u smislu dnevnog zbrinjavanja dece.

Sa promenama u socijalnoj politici početkom 2000. počelo je rešavanje i rad na aktivnostima za podršku porodicama u lokalnim zajednicama.

Centar za dnevni boravak dece ometene u razvoju  otvoren je 2003. godine i rezultat je projekta koji je realizovan između švajcarske direkcije za razvoj i saranju, Unicefa, ministarstva za socijalna pitanja RS, opštine Požarevac i centra za socijalni rad.

Specifičnost Centra kao socijalne zaštite ogleda se u tome što obuhvata više vrsta hendikepa i ima organizovan dnevni tretman. Turudić objašnjava kakva je organizacija u funkcionisanju centra.

Kapaciteti boravka ternutno su takvi da se usluga pruža samo onim porodicama kojima je usluga neophodna.

Koliko je ovaj vid socijalne usluge značajan roditeljima dece sa smetanjama u razvoju objašnjava Milan Ranković, otac deteta sa autizmom. On kaže da kada je Požarevac započeo pružanje ove usluge, mnogi gradovi u Srbiji nisu je imali, što je privuklo porodice iz drugih sredina.

 

Rukovodilac centra Jasmina Turudić kaže da funkcionisanje dnevni boravka kao vida usluge socijalne zaštite u potpunosti finansira Grad Požarevac. S druge strane,  postoji pomoć i pojedinaca, firmi i organizacija u funkcionisanju, ali je ta pomoć uporedo sa ekonomskom krizom svake godine sve manja.

Centar za socijalni rad u Požarevcu ne želi da se ograniči samo na pružanje usluge koja je trenutno dostupna. Turudić ističe da postoji potreba za pokretanjem usluge za ranu intervenciju kod korisnika kojima su smetnje u začetku, odnosno koji nemaju konačnu dijagnozu.

Takođe, Turudić ističe neophodnost da se usluga obezbedi i osobama sa smetanjama u razvoju koje su navršile 30 godinu života.

Milan Ranković koji je i predsednik udruženja za pomoć nedovoljno mentalno razvijenim i autističnim licima ističe značaj za nastavak pružanja ove vrste usluge prema licima u zrelom dobu.

Dogovor sa osnivačem Gradom Požarevcomje da oni koji su upisani u cz dnevni boravak nakon 30 godine ostanu na boravku  do odsnivanja centra za odrasle, kaže Jasmina Turudić. Ona ističe da će ukoliko se ovo pitanje ne reši nastati problem kod upisa novih korisnika.

Problem sa proširenjem usluge nastao je izemđu ostalog i zbog vlasništva u objektu u kojem bi trebalo da se adaptira i prisjedini postojećem dnevnom boravku, navodi Turudić.

O proširenju usluge na starije od 30godina govori se već duže vreme. Zaposleni u ovoj ustanot otvaranja jos jednog centra. Prostor od oko 150 kvadrata koji se nalazi uz centar za dnevni boravak dece ometene u razvoju zadovoljio bi potrebe za proširenjem centra. Socijalnom strategijom grada Požarevca iz 2008. Godine predviđeno je da se opremi novi centar, međutim usled finansijskih nemogućnosti plan nije sproveden.  Na desetogodišnjici rada Centra za dnevni boravak dece ometene u razvoju, tadašnji predsednik Skupštine grada, Bane Spasović  je rekao da će lokalna samouprava potraiti pomoć kod ministarstva kako bi se proširili smeštajni kapaciteti odnosno još jedna prostorija za smeštaj dece.

Od tada je prošlo tri godine i još se čeka saglasnost za proširenje centra.

Nadajmo se da će lokalne vlasti imati dovoljno sluha i da će preduzeti konkretne korake kako mnoge porodice ne bi ostale bez značajne podrške koju trenutno imaju.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend