Da se razumemo

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom sveta obeležava se 3. decembra. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su pre svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom, kao i potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je u Požarevcu obeležen  nizom aktivnosti.

Udruženje „Veritas“ održalo je javnu tribinu pod nazivom „U susret 3. decembru, Medjunarodnom danu osoba sa invaliditetom“. Na tribini su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta “Program podrške odraslim osobama sa invaliditetom”. Predstavnici udruženja, organizacija i roditelji  očekuju da će grad Požarevac u narednom periodu preduzeti mere za formiranje prostora i organizovanje dnevnog boravka za odrasle osobe sa invaliditetom. Takođe, izrazili su nezadovoljstvo jer  se niko iz gradske vlasti nije pojavio na tribini.

“Nije u redu što niko iz gradske vlasti nije došao da nas sasluša rekao je roditelj deteta sa cerebralnom paralizom.”

Na tribini je dogovoreno da, od sledeće godine, sva udruženja i organizacije koji su posvećeni radu sa osobama sa invaliditetom, zajedno deluju, kako bi podstakli lokalnu samoupravu na rešavanje mnogobrojnih problema i zalaganje za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom kao i veću vidljivost u društvu, istakl a je predsednica udruženja veritas, Jasmina Turudić.

Članovi Udruženja su na tribini predstavili svoje radove sa kreativnih radionica, recitovali i pohvalili se uspehom na prvom otvorenom kupu za osobe sa invaliditetom.  Jovana Jovanović je osvojila prvo mesto i zlatnu medalju uspevši da podigne težinu od 25 kg u paraolimpijskoj disciplini “bench press” u Kragujevcu. Jedna od učesnica kreativnih radionica, Milena Gardinović, predstavila je svoje radove. Milena velikom maštom i neskrivenom kreativnošću nadomešćuje fizički hendikep u stvaranju svojih crteža i slika. Njena želja je da ima samostalnu izložbu.

Jasmina Turudić kaže da se na radionicama razvijaju veštine, podstiče kreativnost, a članovima stvara pozitivnu sliku o njima, kao korisnim članovima društva, tako što kroz svoj rad sami doprinose da ih i drugi tako doživljavaju. 

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom  obeležen je I u Savezu gluvih i nagluvih u Požarevcu. Tim povodom Zlatko Salihović iz Saveza slepih i slabovidih lica je na Brajevom pismu pročitao agendu 2030, plan sa 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj.

Predsednik Saveza slepih I slabovidi, Božidar Bojković  skrenuo je pažnju na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Bojković traži razumevanje, toleranciju i poštovanje, jednake mogućnosti, zaštitu prava i jednako učešće.

Bojković je poručio članovima svih Udruženja da se bore za bolji položaj u društvu, te da osobe sa invaliditetom što više rade na sebi.

Sekretar Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu i civilne invalide rata, Radmila Stjepović kaže da obeležavanje Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom je još jedna prilika da se ukaže na probleme, a u isto vreme predstave aktivnosti koje se sprovode u okviru udruženja.

Stjepović je ukazala da niko iz lokalne samouprave nije došao na obeležavanje dana osoba sa invaliditetom.

Deca sa invaliditetom se okupljaju i druže, organizuju izložbe, recitacije. Deo tih aktivnosti predstavljen je u savezu gluvih I nagluvih. To je ujedno bio i najzanimljiviji deo programa. Nastup desetogodišnjeg Marka, dečaka sa oštećenim vidom i smetnjama u razvoju samo je dokaz da deca sa invaliditetom mogu mnogo više i da nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Predsednica  Udruženja 8. Dan, Nevenka Gajić podsetila je na problem sa kojim se suočavaju roditelji dece sa Daunovim sindromom. Radi se o naknadi za tuđu negu i pomoć koja, kako kaže Gajić, nije dobro uređena za decu sa Daunovim sindromom.

I dalje su prisutne prostorne prepreke, veliki broj javnih ustanova i institucija je nedostupan osobama u invalidskim kolicima ili koje se teško kreću. Nema prilaznih rampi, nema personalnih asistenata.

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom realizovaće se ispunjenjem ciljeva  lokalnog  akcionog plana za grad Požarevac  koji se odnosi na period od 2015. do 2020. godine. Tako bar stoji u ovom akcionom planu. U njegovoj izradi učestvovali su i predstavnici nekoliko udruženja koja se bave osobama sa invalliditetom.

Jedan od ciljeva je da se osobama sa invaliditetom osigura pristup izgrađenom okruženju, pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i usligama kroz uklanjnje barijera. Takođe, osiguranje adekvatnog standarda i socijalna sigurnost kao i razvijanje programa u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, rada i stanovanja koji osobama sa invaliditetom pružaju jednake mogućnosti i podstiču samostalnost, lični razvoj i aktivan život u svim oblastima. 

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend