Da se razumemo

Političko i ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Građani sve više prepoznaju nevladine organizacije i udruženja kao efikasan mehanizam za artikulaciju i javno izražavanje mišljenja i interesa o bitnim pitanjima njihovog svakodnevnog života. Oni svojim delovanjem, predlozima i inicijativama pokazuju da su značajan potencijalan izvor znanja i veština, neophodnih za ostvarenje osnovnih ciljeva društvenog i ekonomskog razvoja.

Kako bi građani promenili svoju percepciju osoba s invaliditetom i način ophođenja s njima, moraju se promeniti i stavovi i percepcija samih osoba s invaliditetom. Treba poboljšati njihove socijalne veštine i kompetencije u svrhu lakše socijalne inkluzije i integracije, treba ih pripremiti i motivisati za aktivno učešće i ulogu jednakih građana u lokalnoj zajednici. Osobe sa invaliditetom se moraju osnažiti i izgraditi vlastite kapacitete kako bi postali jednaki članovi zajednice. To je posebno važno u manjim sredinama, gde su one potpuno demotivisane da budu aktivni članovi zajednice. Zato su često depresivni, letargični i sami sebe doživljavaju kao beskorisna bića i teret svojim porodicama i društvu u celini. U Požarevcu postoje više udruženja koja se bave i pomažu osobama sa invaliditetom.

 Jedno od njih je i „Veritas“, udruženje koje već  11 godina pomaže osetljivim grupama. Najviše programa, koje ovo udruženje realizovalo do sada, tiču se osoba sa invaliditetom. Jedno od tih programa je sagledavanje arhitektonskih barijera. Predsednica udruženja Jasmina Turudić kaže da postoji dosta institucija koje su i dalje arhitektonski nepristupačne  osobama sa invaliditetom i jako je važno da se taj problem reši, kako bi bile dostupne. Udruženje je u saradnji sa opštom bolnicom i Domom zdravlja u Požarevcu uspelo da ugradi rampe na zgradi neurologije i ispred Doma zdravlja, ali je pristup samo delimično rešen, ističe Turudić.

Ideja udruženja „Veritas“ je da se rampe ugrade u sve institucije i ustanove gde za to postoji potreba, bilo je predloga i određeni su prioritetni objekti. Jedan od njih je i gradska uprava. Veliki problem predstavljaju  pribavljanje građevinskih dozvola.

Jedan od programa Udruženja “Veritas” je osnaživanje i socijalna inkluzija dece sa smetanjama u razvoju. Nedavno je udruženje u osnovnoj školi “Kralj Aleksandar I”, predstavilo projekat “I ja želim da učestvujem”. U projektu su učestvovali stariji učenici osnovne škole “Kralj Aleksandar I”  koji su se sedam meseci kontinuirano družili sa decom sa smetnjama u razvoju.

Učenici su se pokazali kao odgovorni, puni razumevanja i što je najvažnije decu sa smetnjama su prihvatili kao ravnopravne članove društva. Deca to rade sa mnogo više empatije nego odrasli, smatra Turudić.

Turudić kaže da će udruženje nastaviti sa ovim aktivnostima, te uključiti mlađe populacije, koje mnogo brže i lakše prihvataju decu sa smetnjama u razvoju i imaju veći stepen razumevanja i tolerancije.

Inače, u lokalnom istraživanju koje je Udruženje sprovelo sa školskom populacijom 75% ispitanika  nije imalo neposredni kontakt sa osobama sa invaliditetom, ali je isti procenat ove populacije spreman da učestvuje u aktivnostima koje se organizuju sa osobama sa invaliditetom.

Udruženje se takođe bavi i odraslim osobama sa invaliditetom. Pružanje podrške i osnaživanje osoba sa invaliditetom, u cilju poboljšanja položaja u društvu.

 

Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih u Požarevcu sprovodi razne aktivnosti za svoje članove.  Jedna od njih su i edukativne tribine, projekat koji je grad finasirao. O tome nešto više priča  sekretar ovog udruženja, Branka Berić.

 

Roditelji dece sa Daunovim sindromom okupljeni su oko Udruženja 8. Dan. Glavni cilj Udruženja je briga o deci sa Daunovim sindromom i unapređenje kvaliteta života, rad na osamostaljivanju i socijalna inklizija. Podizanje svesti je jedan od najznačajnijih zadataka, kaže Nevenka Gajić predsednica udruženja.

 

Direktorka biblioteke u Malom Crnicu, Zorka Stojanović, prepoznala je problematiku roditelja, koji se susreću sa raznim problemima u odgajanju dece sa Daunovim sindromom. Ona je kroz projekat biblioteke omogućila izdavanje edukativnog priručnika “Rođeni osmog dana” . Knjiga je predstavljena i na sajmu knjiga u Beogradu, kaže Gajić.

Jedan od primera pozitivne prakse sa kojim se susreće Nevenka Gajić roditelj deteta sa Daunovim sindromom je osnovna škola “Kralj Aleksandar I” . Ona kaže da zahvaljujući stručnom timu za inklzivno obrazovanjeu ovoj školi, njeno dete mnogo lakše funkcioniše.

Ono što nedostaje, a Zakon o obrazovanju nalaže je, između ostalog, lični i pedagoški asistent, smatra Gajić.

Nataša Nikolić Gajić,i učiteljica u osnovnoj školi „Kralj Aleksandar I“ , inače član mreže podrške inkluzivnom obrazovanju kaže da je suština priče obrazovnog sistema stvaranje inkluzivnog drustva kroz delovanje na mlade naraštaje, koji razvijaju svest o poštovanju prava ljudi.

 

Veoma je značajno uključivanje, dostupnost i osnaživanje za ljude svih sposobnosti, kako bi se istaknulo da osobe s invaliditetom ne uživaju ravnopravnost u društvu, koja posebno uključuje područje prevoza, zapošljavanja i obrazovanja, kao i društvenu i političku participaciju. Važno je usrediti se na sposobnosti i mogućnosti, a ne na invalidnost osobe.

Lokalna samouprava treba da podrži projekte organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom i politikom namenjenoj njima, prenoseći poruku da su osobe sa invaliditetom građani sa istim pravima i obavezama kao i drugi, tako opravdavajući mere preduzete da bi se uklonile prepreke njihovom punom učešću. Takođe, treba da pozovu osobe sa invaliditetom i njihove porodice i organizacije da učestvuju u programima koji se bave problemom osoba sa invaliditetom.

Član gradskog veća zadužen za nevladine organizacije, kulturu i informisanje, Dejan Krstić kaže grad podržava I finanasira projekte udruženja I organizacija koja se bave osobama sa invaliditetom.

Novčana sredstva za finansiranje projekata koji se tiču osoba sa invaliditetom se svake godine povećavaju, tvrdi Krstić. On kaže da sva udruženja ozbiljno rade, a kao primer navodi Udruženje “Veritas”

Grad Požarevac je prošle godine izradio i usvojio novi lokalni akcioni plan unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u gradu. Uspeh u realizaciji ovog plana meriće se stepenom ispunjenja ciljeva koji su postavljeni, a odnose se na period od 2015. do 2020. godine.  U samoj izradi akcionog plana za Požarevac bila su uključena i udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom, isitiče Krstić.

Važna aktivnost gradske uprave u narednom period je podrška rada organizacija osoba sa invaliditetom koje su neposredno kroz svoje programske aktivnosti, servisi psiho socijalne podrške, prevodilački servis za znakovni jezik, dnevni boravci za decu I odrasle, klubovi, servisi personalnih asistenata, sport i rekreacija. U okviru cilja akcionog plana je stoji i podsticanje uključivanja osoba sa invaliditetom u sve tokove društvenog života u lokalnoj zajednici u kojoj se neposredno utiče na poboljšanje njihovog položaja, poštujući princip ništa o nama bez nas. Potrebno je nastaviti sa osnaživanjem udruženja, organizacija i predstavnilkih grupa osoba sa invaliditetom u zastupanju njihovih interesa, jer oni poseduju kapacitete u višedecenijskom radu, prihvatanjem i finansijskom podrškom njihovih programa i projekata.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend