Da se razumemo

Zapošljavanje OSI

Izveštaj o zapošljavanju osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, koji je pre tri godine objavio Centar za orijentaciju društva na osnovu analize prilika u pojedinim opštinama, ukazuje na pozitivne promene u prepoznavanju vrednosti inkluzije na tržištu rada, iako su pomaci spori a predrasude i dalje jake.

Prema nalazima Centra, nešto manje od polovine ukupnog broja osoba sa invaliditetom ima završeno četiri ili osam razreda osnovne škole, dok ih je većina sa srednjom stručnom spremom. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje za 2012. godinu, na evidenciji nezaposlenih osoba sa invaliditetom bilo je 19.142 lica od čega je 14.605 aktivno tražilo posao. Među ukupnom populacijom nezaposlenih sa invaliditetom, najviše je bilo invalida rada treće kategorije (više od 5.000) kao i ratnih vojnih invalida (oko 3.800) koji uglavnom ne pripadaju grupi aktivnih tražioca zaposlenja. Među kategorisanom omladinom najviše je lako mentalno ometenih lica (nešto manje od 4.000).

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku oko 8 odsto stanovnika Srbije čine osobe sa invaliditetom, dok građanske organizacije ističu da su podaci prikupljeni na poslednjem popisu netačni, usled loše formulisanih pitanja i neobučenosti anketara, te da je broj osoba sa invaliditetom svakako veći od pola miliona. Prema procenama na osnovu podataka iz 2012. osobe sa invaliditetom čine 0.6% zaposlenih osoba u Srbiji.

Broj odraslih osoba kojima je u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost, pa time i radna sposobnost u 2011. godini iznosio je 11.025.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Požarevcu, Sonja Mirić kaže da se na teritoriji požarevačke filijale nalaze 102 osobe sa invaliditetom na evidenciji nezaposlenih, što je proporcionalno izuzetno mali broj.

Požarevljanin Zlatko Salihović koji je slep od rođenja  pokušavao je da se zaposli kao maser u bolnici,  Ali bez uspeha. Čeka konkurs već nekoliko godina. U međuvremenu pokušava da se osposobi za kurseve na računarima.

Najveći problem u zapošljavanju osoba sa invaliditetom je što do zaposlenja uglavnom dolaze najlakše kategorije invalida, ističe Božidar Bojković iz Saveza slepih i slabovidih u Požarevcu.

Kako kaže Bojković, postoji nedostatak u zakonu jer se obaveza zapošljavanja uglavnom svaljuje na  privatna preduzeća, dok u javnim ustanovama i organizacijama ne obraćaju dovoljno pažnje na ovu obavezu. Takođe, privatnici na razne načine izbegavaju obavezu ili je samo formalno ispunjavaju.

Odredbe zakona odnose se i na javni i na privatni sektor, kaže Sonja Mirić iz Nacionalne službe za zapošljavanje.  Ona, međutim,  navodi da postoji veliki broj firmi i preduzeća gde već zaposleni radnici sa određenim zdravstvenimproblemmom kojim su stekli invalidnost.

Jasmina Turudić iz Centra za socijalni rad kaže da smo poznati po tome da izbegavamo zakone. Ona procenjuje da su privatne  kompanije, možda, više na oku inspekcija za razliku od javnih preduzeća i organizacija.

Ipak, kao najveći problem u zapošljavanju, Turudić vidi to što se osobe sa invaliditetom uglavnom ne javljaju na tržište rada.

Prateći prve godine primene zakona, Centar za orijentaciju društva utvrdio je da su se Nacionalnoj službi za zapošljavanje pretežno obraćali poslodavci koji su imali obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, dok među poslodavacima na koje se zakonske obaveze ne odnose gotovo da nije bilo zainteresovanih. Takođe je primećeno da su se neki poslodavci ipak odlučivali za plaćanje penala, uglavnom zbog predrasuda u pogledu uključivanja osoba sa invaliditetom u proces rada.

Nema logike da imaš obavezu, a da radije platiš kaznu, kaže član gradskog veća u Požarevcu Dejan Krstić.

Ipak, subvencije i finansijski podsticaji utiču su da se poslodavci lakše odlučuju da zaposle osobe sa invaliditetom.

Za javne radove i samozapošljavanje je ove godine iz budžeta grada izdvojeno oko 3 miliona dinara. Osobe sa invaliditetom mogu da se uključe u oba programa. Postoje i programi u zavodu za zapošljavanje koje osobe sa invaliditetom slabo koriste, kaže Krstić.

Jedno od problema koje prate zapošljavanje osoba sa invaliditetom je gubitak novčane pomoći koju uživaju.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend