Javnost i odgovornost

Negde je do 120.000, a u Požarevcu samo izuzetno do 70.000 dinara

Pred kraj prošle godine Grad Požarevac je usvojio pravilnik kojim se uređuje postupak mirnog rešavanja zahteva građana u sporovima za naknadu štete od ujeda pasa lutalica. Zanimljivo je da grad Požarevac inače godinama isplaćuje naknade građanima koji su doživeli povrede od pasa lutalica. Ovim dokumentom, između ostalog, uređeni su i iznosi naknada koji mogu da budu do 40.000 dinara, a u izuzetnim slučajevima i do 70.000 dinara.

Ranije prošle godine sličan pravilnik donela je opština Odžaci, koja je za razliku od Požarevca izdašnija, odnosno osetljivija na bol koji su pretrpeli građani koje su ujeli psi lutalice. U Odžacima se maksimalna naknada kreće i do 120.000 dinara.

U Vrbasu su imali problema sa sudskim presudama i i višemilionskim iznosima koje svake godine lokalna uprava izdvaja iz budžeta za odštetu, ali i tamo su iznosi značajno viši od požarevačkih, 70.000 za odrasle i 90.000 za decu.

Pravilnikom koji je usvojio Požarevac regulisan je postupak kojim se oštećeni obraćaju nadležnima za naknadu štete. Naime, građani su obavezi da u roku od 24 sata slučaj ujeda pisanim putem prijave prihvatilištu za pse i mačke lutalice koje im izdaje potvrdu. Izuzetno, taj rok može da se produži do 72 sata.

Naknada može da se ostvari uz medicinsku dokumentaciju iz zdravstvene ustanove, a konkretan zahtev se podnosi na posebnom obrascu u gradskoj upravi.

O zahtevima građana odlučuje komisija koju imenuje gradsko veće, a u kojoj su obavezni članovi lekari specijalisti sa liste sudskih veštaka. Konačnu reč o isplati naknade daje gradsko veće, na predlog komisije.

Zanimljivo je da u slučaju građana koji su u toku kalendarske godine već primili naknadu za ujed psa lutalice, komisija predlaže gradskom veću da građane uputi da svoje pravo ostvare na sudu.

U zavisnosti od vrste i težine povreda, najveći propisani iznos je do 40.000 dinara. Kada su deca u pitanju može da ide do 50.000 dinara, a u izuzetnim slučajevima može da se isplati do 70.000 dinara.

Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend