Ka Evropi

Program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija

Organizovana Druga video konferencija prekograničnih partnera u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš - Žagubica“.

Delovanje u vanrednim situacijama i rizici od mogućih poplava u prekograničnim opštinama Rekaš i Žagubica,bile su teme druge video konferencije organizovane u okviru projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“. Učešće na video konferenciju uzeli su predstavnici lokalnih zajednica, eksperti angažovani na izradi studije za delovanje u vanrednim situacijama i predstavnici Javnog komunalnog preduzeća „Belosavac“ , Štaba za vanredne situacije opštine Žagubica. Tokom konferencije predstavnici dve opštine prezentovali su hidrografske i klimatske prilike u ovim opštinama i ukazali na dominantne vodotokove i potencijalne rizike od poplava.

Jovica Trailović, predstavnik Javnog komunalnog preduzeća „Belosavac“ istakao je da je dominantni vodotok na području opštine Žagubica je reka Mlava sa svojim pritokam. Mlava po rečima Trailovica spada u red bujičnih vodotoka, kao i pripadajuće pritoke sa izraženo kratkim vremenom podizanja talasa koje prati i značajna produkcija nanosa koji se odnosi sa pripadajućeg sliva. Sistem odbrane od poplava kako je napomenuo Trailović, Odbrana od bujičnih poplava, kako je istakao Trailović, organizuje se i sprovodi prema sledećim fazama

Redovna odbrana od bujičnih poplava se proglašava kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja. U toku redovne odbrane od bujičnih poplava preduzimaju se mere osmatranja i praćenja kretanja vodostaja, stanja zaštitnih objekata i po potrebi mere neophodne za sprečavanje neželjenih pojava.

Vanredna odbrana od bujičnih poplava se proglašava kada hidrografska mreža, izgrađeni sistemi za odvodnjavanje i kanalizaciona mreža nisu u mogućnosti da u zadovoljavajućem roku odvedu poplavne vode sa ugroženog područja, gde postoji rizik od ugrožavanja sigurnosti građana i šteta na materijalnim dobrima. Kada vodostaj na merodavnoj vodomernoj stanici ili drugom mernom mestu dostigne nivo redovne odbrane, utvrđen u kriterijumima za uvođenje mera odbrane od poplava iz operativnog plana, a očekuje se dalji porast vodostaja ili kada su zaštitni objekti ugroženi, proglašava se vanredna odbrana od poplava od spoljnih voda, na osnovu III faze odbrane od poplava,

Naglašavajući problem ugroženosti područja od poplava dr Mihailo Raktnić, ekspert na projektu je istakao da je za sagledavanje stepena ugroženosti područja od štetnog dejstva voda, od posebnog značaja poznavanje:

– prirodnih karakteristika područja – hidrološke karakteristike dominantnih vodotoka i pritoka sa podacima o izgrađenim zaštitnim sistemima i o dispoziciji potencijalno ugroženih dobara u odnosu na vodotoke i sagledavanje problematike zaštite dobara u priobalju uređenih i neuređenih vodotoka i da zaparavo studija treba da da odgovore na sve ove probleme koji se odnose na ugroženost područja od poplava .

Predstavnici opštine Rekaš , ekspert za vanredne situacije Sasu Ioan i Rozalia Boldizsar menadžer projekta , tokom vido konferencije istakli su probleme ove lokalne zajednice u Rumuniji, koji se odnose na moguće poplave i način delovanja spasilačkih službi u ovom delu Rumunije, kao i zakonsku regulativu u obalsti zaštite od poplava .

Tokom video konferencije dogovorene su i naredne aktivnosti , a koje se odnose na ostale segmente izrade studije, informisanja građana i učenika i preventivnog delovanja tako da će se tokom narednih meseci organizovati novi sadržaji u okviru ovog projekta prekogranične saradnje

Osnovni cilj projekta „Vatrogasci i upravljanje vanrdnim situacijama Rekaš Žagubica“ je da poboljša i unapredi uslove u prekograničnim opštinama za delovanje u vanrednim situacijama, osnaži lokalne aktere i doprinese efikasnijem delovanju u slučaju zaštite od požara, što će značajno doprineti smanjenju šteta prouzrokovanih požarima. Kroz projekat će se realizovati aktivnosti koje će identifikovati trenutnu situaciju u oblasti potencijalnih rizika, definisati strategiju reagovanja i delovanja u oblasti vanrednih situacija, unaprediti i poboljšati informisanje i znanja građana o značaju zaštite životne sredine.Kroz projekat je predviđena i nabavka vatrogasnih vozila i opreme u cilju efikasnijeg i bržeg delovanja u slučaju požara i osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Inače, projekat „Vatrogasci i upravljanje vanrednim situacijama Rekaš – Žagubica“ realizuje se u okviru programa Prekogranične saradnje Srbija Rumunija, koji je finansiran od strane Evropske unije, u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA II) Realizacije projekta započeta je u junu 2017.godine i trajaće do novembra 2018.godine. Ukupan budžet projekta je 1.415.219,40 eura od čega Evropska unija finansira 1.202.936,49 eura.

Tekst je nastao u okviru projekta „Ka Evropi – Požarevac i Evropski put Srbije“ portala Boom 93 koji je delom finansiran sredstvima budžeta Grada Požarevca u okviru projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja od javnog interesa.Stavovi izneti u podržanom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 


Boom93 Redakcija

Svojim odgovornim i profesionalnim radom redakcija Boom93 poštuje novinarske i profesionalne kodekse dajući svoj doprinos ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja putem istinitog, nepristrasnog, pravovremenog i potpunog informisanja građana o svim važnim pitanjima značajnim za javnost. Stečeni kredibilitet se zasniva na objektivnosti, nezavisnoj uređivačkoj politici, odbrani javnog interesa, poštovanju novinarskih kodeksa i poverenju građana koje se gradi više od 28 godina.

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali

Vaš komentar

Send this to a friend